tirsdag, november 27, 2007

Sammensatte tekster - kriterier

Jeg tror de fleste vil være enige i at reklamen til venstre er et godt gjennomført reklameprosjekt. Det er imidlertid krevende med nye sjangre, nye typer elevprodukter å komme fram til vurderingskriterier. Hva er middels, hva er bra, hva er særdeles bra, og hva er dårlig eller særdeles dårlig. Og hvorfor!
Vi skal igang med billedfortelling, og med reklameprosjektet (som dere så eksempel på) friskt i minne, har jeg denne gangen vært litt tydeligere på mine forventinger om gjennomføring og sluttprodukt. Jeg laget en liten punktliste for elevene, men likefullt vil vurderingen og karakteren være skjønnsmessig. Vurderingsarbeidet er rett og slett ganske krevende, det er ikke alltid elevene er enige med meg om hva som er bra og dårlig. Mange elever er heller ikke redde for å uttrykke uenighet med mine vurderinger.
Vi må rett og slett hjelpe hverandre i å formulere og tydeligjøre kvalitetskriterier i forhold til nye sjangre, eksempelvis ulike former for sammensatte tekster.

3 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

Vurdering etter skjønn... Jeg tviler ikke på ditt skjønn, men kanskje det blir lettere for både deg og elevene med noen mål forankret i visuell kommunikasjon? Jeg foreslå boken: Visuell Identitet av Bjørn Rybakken. En lettlest bok som også kan brukes som idebank for kunsten å formidle uttrykk gjennom bilder. Anyway and anyhow, lykke til c",)

Marita sa...

Jeg er enig i at dette er vanskelig, og sammmensatte tekster er jo så mangt, slik at det blir fort komplekst å lage vurderingskriterier. Ofte føler jeg at det å lage altfor presise vurderingskriterier heller ikke er så bra, man vet jo aldri helt hvilke produkter elevene kommer med. Ellers ligger det på nettsidene til Grip teksten (VG2) et ganske bra dokument om "Å lage sammensatt tekst" med noe utfyllende om skrift, farger, bilder og lyd. Ut fra dette har jeg lage disse generelle punkter som jeg vurderer ut fra:
1. Forståelse for oppgaven (har de forstått oppgaven osv.).
2.Layout og estetikk: Hvordan er skrift, farger, bilder og lyd satt sammen?
3. Innhold, mening og helhet: Hvordan kommer innholdet i teksten fram, gir teksten mening, og er det en helhet i teksten?

Anonym sa...

På medielinja har vi holdt på med produksjoner av mediekommunikasjon i noen år. Og mediekommunikasjonsprodukter er i de aller fleste tilfeller sammensatte tekster. Jeg har tenkt mye på vurdering, og kommet frem til en slags formel som jeg bruker:

Eleven får karakter slik (la oss si reklameprosjekt):

1. En karakter for kunnskaper om tema, gjerne en kunnskapsprøve (hva er markedskommunikasjon og reklame, hvorfor fins det i samf, identitet osv) eller en innlevering (reklameanalyse)

2. En karakter for produktet/teksten der 50% settes for gjennomføringen. Jeg tenker på dette som elevens karakter. Hvor estetisk bra, hvor godt fungerer kommunikasjonen, hvor mye innsats har eleven(e) gjort?
Og 50 % for refleksjon over produktet. Her gjør eleven en analyse og vurdering av hvor vellykket arbeidet er. Dette tenker jeg på som lærerens karakter. Her kommer det ofte et skille mellom 3, 4 og 5 elever og hvorvidt de klarerer å se objektivt på sin egen tekst, og om de klarer å trekke veksler på kunnskapen de har i refleksjonen.