fredag, mai 25, 2012

Privatister og pc til norskeksamen

Jeg har mye kontakt med privatister som tar norsk i rundt om kring i Norge, og får høre om de ulikhetene det er ved eksamensavviklingen. I går fikk jeg en mail fra en som tar norsk i Oslo. Han fortalte at han måtte beregne litt over en time på "innføring", og da jeg snakket med ham på telefon bekreftet han at jo, han fikk ha med pc. , men han kunne ikke få skrevet ut eller levert elektronisk. Kladding på maskinen, deretter var det fram med pennen. En må også ha en pc med meget godt batteri, for tilkobling til strømuttak kan man ikke regne med hvis man er privatist i Oslo kommune.

Dette er forskjellsbehandling av privatister og elever. Det er til vesentlig ulempe at de fleste kan levere elektronisk, mens andre fordi de som avvikler eksamen ikke tar seg arbeidet med tilrettelegging for privatister må føre inn.

hjemmesiden til Oslo kommune står det da også:
Bruk av egen PC Dersom du har notater eller andre hjelpemidler på egen datamaskin (PC), kan du ta med den til eksamen. Du kan ikke benytte datamaskinen som et skriveverktøy til levering av besvarelsen, og det er ikke mulig å be om utskrift av lagrede eller nye dokumenter. Du kan kladde besvarelsen på pc og så føre den inn for hånd på svarark, men du er da selv ansvarlig for å disponerer tiden slik at du rekker å føre inn hele besvarelsen. Du er selv ansvarlig for bruken av datamaskinen. Privatistkontoret kan ikke bistå ved eventuelle tekniske, programmessige eller andre problemer. Det vil ikke være mulighet for strømtilkopling i eksamenslokalet. Bruk av datamaskinen må ikke på noen måte virke forstyrrende på andre kandidater i lokalet. Tilknytning til Internett er ikke tillatt.
Den medbrakte datamaskinen, bruk av denne og lagret innhold kan bli kontrollert i eksamenslokalet forut for og under gjennomføringen av eksamen.   


Hvordan er for privatistene i ditt område??


Hvis du er privatist i Oslo-området, vurder om du kan ta eksamen ved en skole i Akershus som klarer å legge til rette for elektronisk innlevering.

mandag, mai 14, 2012

Hva lærte jeg sist uke?

Hver uke får jeg en mail fra  Doug Belshaw med overskriften Things I learned this week. Det er alltid spennende å lese hva han har lært. Jeg "abonnerer" også på den nye boka hans. Den er ikke ferdigskrevet, men han sender ut et kapittel hver måned. Jo tidligere man "kjøper seg inn", jo billigere er boka. Boka har tittelen The essential elements of digital literacy, med andre ord det jeg selv skriver om og er opptatt av. Kapitlene han sender ut, revideres stadig i samspill med leserne, en meget dynamisk tekst med andre ord.
Men hva har jeg selv lært sist uke?
OK, NKUL er fortsatt  den store  og viktige IKT-konferansen i Norge til tross for Dei gode døma i Hordaland, Rogalandskonferansen, Sandvika-konferansen, Impuls-konferansen i Sogn og Fjordane osv. Selv må jeg konkurrere med 60 andre kolleger om forholdsvis knappe kursressurser på min skole, så det er ikke hvert år jeg får reise på det jeg vil. Jeg fikk med meg torsdag og fredag i Trondheim, og ikke uventet fikk nettbrettene  mye oppmerksomhet, det var forøvrig første konferanse hvor en forholdsvis stor del av deltakerne hadde med seg sine iPader (så ingen Android nettbrett). Dette bekrefter bare at nettbrettene er på full fart inn. Det er gjerne de litt innovative som reiser på slike konferanser, og de viser gjerne hvor veien skal gå. Jeg fikk demonstrert en betaversjon av Windows 8, en tablett-pc, og det er godt mulig at Windows etterhvert vil melde seg på i konkurransen om skolenes gunst. Elever vil se fordelen med et nettbrett mye pga av den lave vekten.
Høydepunktene mine var en presentasjon holdt av IKT-senteret (de har jo fått litt pepper for å ikke være mer synlige), men de hadde en suverent bra presentasjon innholdsmessig og formmessig. Den andre forelesningen som fikk nærmest trampeklapp var professor Arne Krokans forelesning om Smart læring, om hvordan digitale verktøy endrer læring. Han kommer med en bok på Fagbokforlaget om dette i august. Min bok (Universitetsforlaget, oktober 2012) vil handle om noe av det samme som Krokan, han gav forøvrig sterke anbefalinger av både Howard Rheingold Netsmart, Here comes everbody av Clay Shirkey og This is your brain on music av Daniel Levintin. Alle tre bøkene ble der og da kjøpt og lastet ned fra Amazon før forelesningen til Krokan var slutt. Det uoffisielle høydepunktet var forøvrig det som skjedde etter banketten på Clarion.
Som norsklærer er jeg jo opptatt av revisjon av læreplaner. Et innspill kom på Bergens Tidende her om dagen: Norskfaget må slankes var overskriften. Det er jo litt besnærende med synspunktene som kommer fram. Men norsk er jo ikke bare et fag der man øver seg på å skrive (eksamens-)stil. Elevene har jo dette faget i 13 år!  Noe av problemet (eller utfordringene  som noen liker å kalle det), er at man med norsk som gjennomgående fag, liksom aldri blir ferdig med noe. Man jobber med veldig mye forskjellig parallelt og der vektleggingen er svært forskjellig. For noen er norsk et fag med svært stor vekt på litteratur før 1970 osv. Noen vil ha vekk litteraturen, noen vil ha vekk de sammensatte tekstene, noen vil fjerne sidemålet. Felles er frustrasjonen over et fag som er uhåndterlig, der kravene er urealistiske og vage osv. osv. Problemet med en revisjon er at det gjerne blir flikking, der ulike interessenter vil ri sine kjepphester, så blir det ikke slanking men utviding som man så ved innføring av  Kunnskapsløftet. Jeg tviler på de helt store endringene utover at sidemålet vil avsluttes i Vg2, at en skjærer igjennom og lager et eget norskfag for yrkesfag osv.