mandag, november 21, 2022

En pensjonert norsklærer ser seg tilbake

 (Blogginnlegg 770) 

1.juli . i år(altså 2022) ble jeg pensjonist. Jeg begynte lærerkarrieren da jeg var 26 år gammel, og det vil da si at jeg holdt det gående i 36 år på ulike skoler og i litt ulike roller. De fleste av årene jobbet jeg på Bryne vgs., en kjekk skole med hyggelige kollegaer, ideelt beliggende i gangavstand fra der jeg bor.

Nå holder jeg på med å venne meg til rollen som pensjonist. Jeg hadde et reelt valg, et valg som mine yngre kollegaer muligens ikke kommer til å få. Det har å gjøre med nye og gamle AFP-regler (for dem som ikke vet det, AFP - avtalefestet pensjon), og min årgang kom da inn under de gamle reglene.  Uten å gå veldig i detalj om det økonomiske får jeg utbetalt ca 70% av det jeg ville fått hvis jeg jobbet 100%. Nå var ikke det økonomiske avgjørende for min del. Med nedbetalt huslån og ektefelle i full jobb, har jeg/vi den luksusen å kunne velge uavhengig av å se på det økonomiske. (Mitt tips til yngre kollegaer er å spare regelmessig i IPS, aksjefond eller liknende slik at man i noen grad kan velge mellom jobb, hel eller delvis pensjon når man kommer i 60årene. Med høye boligpriser  mange steder har jeg forståelse for at det ikke er så lett å gjennomføre.)

Min helse spilte delvis inn med tanke på valget jeg gjorde om å slutte å jobbe. Etter å ha hatt en god helse uten sykemeldinger fram til begynnelsen av 60 årene, havnet jeg høsten 2021 på Haukeland sykehus for hjerteoperasjon, og noe annet som utviklet seg snikende var tiltagende hørselproblemer.   Tinnitus og et null hørsel på venstre øre. Etter hjerteoperasjonen fikke jeg et tre ukers rehabiliteteringsoppholld til regi av LHL, og jeg bestemte meg for å bruke tida der til å bestemme om jeg ønsket å jobbe videre eller slutte, og det var i grunn greit å endelig få bestemt seg.

Det som likevel har veid tyngst i min beslutning er den siste reformen og de forventninger som nå møter norsklærere. I dag vil jeg advare mot å ta faget norsk (selv om det er et fag jeg selv lenge har hatt glede av å undervise i.). 

Jeg blir ganske matt og oppgitt når jeg leser de overambisiøse  formuleringene her:

Standpunktvurdering