tirsdag, september 03, 2013

Omvendt undervisning med Educreations

Ta gjerne en kikk på Educreation hvis du har iPad. Dette er et lavterskel produksjonsverktøy for å lage undervisningsvideoer. Det var Kari Margrethe Erstad som tipsa meg om det på Twitter.  Jeg brukte ca 10 minutter på å lage en liten testvideo, om spanske verb i presens. Lyden er ikke veldig god, noe smart man kan gjøre her? Sjekk flere eksempler her.
(En liten innvending til tjenester som Educreations, hva skjer når de ikke gidder lenger? Har man da investert masse tid  i materiale som en ikke lenger kan bruke?)