søndag, oktober 21, 2007

Fjernundervisning fra Spania


De siste tre ukene har jeg tilbrakt i Spania. De tre klassene mine har hatt litt ulike opplegg, felles for dem er at de ikke har hatt oppmøteplikt. 1STD og 1IFC har hatt leseprosjekt. Dvs. ganske enkelt si at de har lest/leser en roman, og at de blogger (eller skulle ha blogget) om boka. Jeg har vel brukt en time pluss/minus hver dag på å oppdatere klassebloggene (eks.), lese elevblogger, sjekke meldinger på Its Learning osv. Jeg har operert med en 24 timers svarfrist, men de har i realiteten fått svar i løpet av få timer når de har sendt melding osv.
2IFA har hatt en litt mer strukturert opplegg, der jeg i forkant av hver uke har lagt ut neste ukes opplegg. Der har jeg blant annet brukt noen av oppgavene som Cappelen har lagt ut (Elevene bruker Spenn)Jeg har som kontaktlærer også hatt behov for å kontakte elever/foresatte per telefon/Skype ettersom jeg har fulgt med fraværsutvikling også videre gjennom Skolearena som er det nettbaserte systemet vi bruker for fraværsføring.
De to Vg1-klassene har en innlevering der jeg opererer med "absolutt frist", dvs at jeg regner ikke-levering som "blank innlevering", og jeg har purret og minnet om mulighet for veiledning osv., mulig at det blir trøkk de siste dagene før innlevering. 2IFA vil ha prøve første time jeg møter dem der jeg i realiteten bruker multiplechoice-spørsmålene fra Cappelen til en 15-minutters prøve, og deretter (halv-)skrivedag med utgangspunkt i det de har jobbet med i de tre skoleukene jeg har vært vekke.

View Larger Map
Typisk når man er vekke er at prøver og innlevering hoper seg opp.
Akkurat nå er klokka 12 søndag - og jeg sitter på en liten plaza i Cadíz som har gratis WIFI (spanjolene er ellers veldig til å kryptere WIKI-nettverkene sine), ettersom jeg har brukt ca en time hver dag til skole, har det vært rikelig tid til å fotografere - reise - lære spansk - danse salsa - drikke øl, spise tapas og skrive for NDLA.
Tidlig å trekke noen konklusjoner om overføringsverdien av disse ukene. Men når elevene har laptoper og vi er knyttet sammen i et elektronisk nettverk og jeg som lærer får stadig mer sofifistikerte verktøy for digital produksjon og samhandling, kan vi da se for oss at vi ikke alltid behøver å være i samme klasserom - samtidig?
En ting er sikkert (trenger ingen evaluering her), Spania i oktober kan anbefales.

fredag, oktober 05, 2007

Jobbing med fjernundervisning

Jeg har begynt å jobbe med fjernundervisningsopplegg for NKS – de har i forhold til skolefagene vanligvis hatt et opplegg som har bygd på lærebok. På en måte er jo det ikke spesielt utfordrende eller vanskelig, og det kan på mange måter gjøre min jobb ganske enkel. Men er det lurt? Tar jeg utgangspunkt i boka Spenn fra Cappelen, vil det si at privatistene skal lese nærmere 1400 sider, i tillegg kommer romaner osv.

Jeg synes for øvrig læreplanmålene i den nye læreplanen er ganske ambisiøs – så ambisiøs at den kanskje stimulerer mer til reproduksjon enn refleksjon. Noen smakebiter:

  • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
  • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
  • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
  • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
  • osv osv osv "
Nok en gang tror jeg to ting vil spille inn når lærerne velger hva de vil gjøre
  • Når det er så mye som skal gjøres (for mye!), vil en velge vekk det en ikke liker eller ikke får til. Det gjelder alle læringsmålene i kombinasjons med vurderingshysteriet
  • Eksamen vil være enormt styrende.

mandag, oktober 01, 2007

Språklab på pc?

Det er lenge siden jeg har brukt språklab, og jeg har diskutert med en kollega om alternativer på pc. Det beste jeg kan komme på:

1. Eleven leser inn sin tekst på Audacity
2. Elever og lærere bruker Skype for at læreren skal kunne høre den enkelte elev snakke/lese.

En kan jo gjøre mer ut av Audacity, f.eks. ved at språklærerne lager øvelser som elevene henter inn som spor 1 i Audacity og at elevene så legger inn sitt stemmeopptak som spor 2.

Det virker kanskje noe omstendelig, men det er vel språklabene også?
Enklere måter å gjøre det på?