onsdag, oktober 26, 2016

Hvordan presentere (bedre)?

Til nå i skoleåret har jeg hatt relativ god tid, har kun hatt en påbyggsklasse i norsk og voksenopplæring en kveld i uka. Det har vært flott! Nå kan vel det endre seg fra og med november hvis jeg da går inn og tar norsk for en kollega som skal ha permisjon.  Ambisjonen har vært å lage en nettvideo i uka, og det har jeg gjort og vel så det. Den siste lagde jeg i Microsoft Mix. Jeg hadde en gjennomgang med elevene mine i går, brukte så presentasjonen som utgangspunkt for videoen som nå ligger på Vimeo.
Jeg viser til en vurderingsmatrise. Den ligger her.


Presentasjoner med bruk av presentasjonsverktøy from Leif Harboe on Vimeo.

fredag, oktober 21, 2016

Bruk av Markin og Screencast-o-matic i forbindelse med veiledning av minoritetsspråklige

Her er et praktisk eksempel på hvordan jeg har rettet ved hjelp av Markin og deretter for å hjelpe studentene mine til å se hvordan de skal bruke tilbakemeldingen de får, laget en liten instruksjonsvideo. Det tok ca 10 minutter.
 De får jo en webside som "kommentarfil", og det er ikke alle som skjønner all informasjonen som tilsynelatende ligger skjult i tilbakemeldingsfilen. Når jeg lager korte videoer som ikke trenger redigering, tyr jeg stadig oftere til Screencast-o-matic. Det eneste jeg bruker, er pauseknappen.
Jeg har en del minoritetsspråklige elever, og har da laget et eget"knappesett" i Markin tilpasset disse. Det vil si, jeg har begynt å lage det, men vil sikkert lage flere kommentarknapper framover.
Forklaring av markin for minoritetsspråklige from Leif Harboe on Vimeo.