lørdag, februar 27, 2010

Ferie!


Det var et vanvittig kjør på skolen og ellers hele februar, og det var en lise å sette seg på flyet til New York. Selv om dette er litt off topic for denne bloggen kan jeg anbefale anbefale å leie leilighet i New Jersey - bare 5 minutter fra Manhattan, ideelt når man er familie og/eller som vi; 7 personer.
Perioden mellom vinterferien og påske vet jeg kommer til å bli travel. Jeg skal bidra med innhold til et nettbasert kurs for lærere og veilede på det. Litteraturmodulen i spansk på Universitetet i Bergen går sin skjeve gang (skrev min første novelleanalyse på spansk nå i vinterferien), men hovedfokuset vil likevel være norskfaget. Fram til påske har jeg fire klasser!

Viktig!
Jeg anbefaler artikkelen i Norsklæreren Er det nødvendig å rette så mye 'a? (ligger ute som pdf). Den er helt i tråd med hva jeg selv tenker. I korte trekk handler det om
a. flytte fokuset over på uformell tilbakemelding
b. vekk fra "stilsett", at man fokuserer på spesielle oppgavetyper (jmf illustrasjonen nedenfor) og at en i stor grad går vekk fra stilsettene (elevene tvinges til å jobbe med ulike tekstsjangre)
c. mindre tradisjonelle rettebunker for læreren


Man kan selvsagt diskutere dette oppsettet. Hvilke tekster bør elevene få jobbe med over tid? Når skal de produsere sammensatte tekster? Hvordan kan bloggskriving utfylle dette? Hvorfor har de satt spørsmålstegn ved de kreative tekstene? osv. Likevel - det er et interessant innspill som jeg skal ta med til mine kolleger.
(Nederst: På the Metropolitan Museum ved Central Park fant jeg et interessant bilde fra 1800-tallet, The lady with the iPad)

torsdag, februar 18, 2010

Etherpad blir ietherpad?

Frykten har vært at Google ved sitt oppkjøp av Etherpad, ville kverke en utrolig smart tjeneste. Jeg bruker Etherpad sammen med elevene jevnlig. Jeg ser Tore Wersland (@twers) på Twitter peker på hvordan han bruker Etherpad som et slags referatverktøy. Men har jeg forstått det rett så har funksjonaliteten til Etherpad gjenoppstått på på http://ietherpad.com/ ved at en microsoftfyr ved navn Prasanna har tatt kildekoden og starta opp en Ethernettjeneste på overnevnte adresse. Samma det - bare det er oppe og går.

fredag, februar 12, 2010

Virkeligheten som materiale - Knausgård


For en gangs skyld har man en ganske levende og engasjert litterær debatt som det bør være mulig å trekke elevene inn i. Jeg tenker selvfølgelig på debatten rundt Knausgård.
Jeg kopierte opp noen sider av boka (bind 1) - bare slik at elevene får en følelse av hva tekstene går ut på. Så snakket vi om disse sidene. Jeg informerte om bruken av såkalte "levende modeller".
Jeg vil gjerne høre om hvordan de ser på denne måten å skrive på, og det er jo fristende å høre om hvordan de tror de selv vil opplevd å bli skildret og beskrevet, eventuelt på en negativ måte hvis en venn eller et familiemedlem var forfatter.
Tilslutt bad jeg elevene finne anmeldelser av bøkene, og notere seg hva anmelderne liker og hva de eventuelt måte mislike. Aftenposten har forøvrig en oversikt over noe av det som er skrevet om bøkene her (se skjermdump)

søndag, februar 07, 2010

Status for hybridundervisning


Skolen har ikke klart å få tak i norsklærer i forbindelse med at en kollega sluttet her om dagen. Det er selvsagt spesielt vanskelig midt i skoleåret. OK, jeg trår til - av to grunner, jeg vil gjerne opparbeide tid jeg kan avspasere til høsten. Grunn to, det gjør at jeg kan videreutvikle hybridundervisning ettersom noen timene med ny klasse kolliderer med min timeplan. I første omgang gjør jeg dette ut mars - så får vi se hva som skjer da. Jeg har egentlig alt for mye å gjøre.
Noe av det jeg alt har laga, kan jeg sikkert gjenbruke. Hva har jeg liggende i Dropbox per idag av "nettforelesninger"?
Alt kan og bør bli bedre. Det jeg gjerne skulle fått litt respons på er hvordan disse miniforelesningene fungerer rent teknisk, begynner de å spille av med en gang, eller må man vente på ferdig nedlasting? Hvordan er kvaliteten rent generelt....
Ok - dette var faktisk blogginnlegg nr 500, så det er vel et slags jubileum som nesten er sammenfallende med at jeg fyller 50 fredag førstkommende.