lørdag, november 30, 2013

November er privatisttid - og tips om littlist.no

Jeg pleier å være med på et privatistparti eller tre hver høst og vår. Og - det legger jeg ikke skjul på, når vi lager oppgaver, er det ikke utenkelig at privatisten blir bedt om å presentere sitt fordypningsemne. Spesielt nå i høst er at noen privatister har operert eller ny læreplan og noen etter gammel uten at de eller vi er helt klar over det. Så oppgavene vi har laget, har vært utformet slik at de dekkes av både ny og gammel plan.
Ellers så er jeg nok en gang student, og må som alle studenter skrive noen tekster. Det liker jeg stort sett ganske godt, studiene/tekstene jeg har tatt har tvunget meg til å reflektere over det jeg driver med. Så i løpet av dagen skal jeg skrive ferdig en oppgave om "underytere". Det er ikke utenkelig at jeg lager en bloggpost i forlengelsen av den forrige teksten om samme emnet (det har vært interessant å sette seg inn i). Men skriver man fagtekster, så man man lage en litteraturliste!
Elevene  skal i norskfaget lære seg skikkelig kildebruk, og de skal skrive fagtekster. En del av det er å kunne sette opp en skikkelig litteraturliste. Det er en norsk student som har laget en skikkelig smart tjeneste som ligger her. Jeg testet tjenesten på mine egne bøker, det funket bra! Kudos til Michael McMillan!

fredag, november 15, 2013

Digitalt konsum i november

Dagen min starter som hovedregel med at jeg inntar  den første dosen med spansk. Gjennom tjenesten Kioskoymas får jeg dagens ferske utgave av El País, selvsagt også med suplementene. Det koster ikke mer enn en drøy 50-lapp i måneden og det er det verdt synes jeg. Jeg hadde tilsvarende glede av New York Times, men etter introduksjonsperioden synes jeg det ble for dyrt. Foreløpig har El País en ganske solid hjemmeside på nettet som er gratis foreløpig, og mange vil sikkert synes at det er nok.  Som man ser har papiravisa en egen reiseseksjon på fredagen - det er alltid stoff som interesserer meg. Papiraviser - joda - Vårt Land har kommet i postkassa de siste 30 årene, og Stavanger Aftenblad + lokalavisa Jærbladet spleiser jeg på med naboen. Kona insisterer dessuten på at vi kjøper Dagbladet hver lørdag.
Men det digitale konsumet går ikke bare på avis-tjenester. Mange har registrert at HBO Nordic nå har senket prisen til 79 kroner per måned, og en får da tilgang til et solid tilfang med serier og i noen grad filmer. "Binge viewing" er et begrep som handler om at man i stedet for å se én episode i uka, intenst konsumerer den ene sesongen etter den andre, gjerne flere episoder rett etterhverandre. Vel - Jeg har nå sett to sesonger med Game of Thrones - med ca 2,5 episode per dag i snitt. Når jeg er ferdig med Game of Thrones, gleder jeg meg til å se mer av The Wire.
Via Facebook ble jeg gjort oppmerksom på den unge fotografen Kyle Thompson, han iscenesetter fascinerende bilder som ofte inkluderer seg selv. Les om ham og følg ham på Flickr! I neste uke skal jeg være med på et Comeniusprosjekt på egen skole - da skal vi bruke foto som dokumentasjonsverktøy, det inkluderer både Flickr og Instagram. Det blir spennende.

onsdag, november 13, 2013

Underytende elever og det vurderende øyet

Jeg har fått tilgang til PULS, et system som gir støtteinformasjon for skole, fylkeskommune og Udir.  Det er interessant for meg som i skrivende øyeblikk, sitter med en fagartikkel om underyting. Hvorfor er det hos en del elever et stort sprik mellom de de kunne klart og det de lever?  Her har jeg med interesse lest hovedoppgaven til Marie-Elisabeth Kildal som skriver om motivasjon og underyting. Vanlige kjennetegn hos underyterne kan være:

 • lav selvpersepsjon
 • selvkritiskhet
 • engstelighet og nervøsitet over sine prestasjoner
 • frykt for å feile
 • frykt for suksess
 • unnvikenhet
 • manglende utholdenhet 
 • tendens til urealistisk målsetting
 • ytre årsakslokalisering
  Skulptur  Manhattan NY


I artikkelen jeg skriver så er jeg opptatt av dem som får IV eller 1, men som egentlig "greit" kunne klart en ståkarakter. Dette er kanskje elever som vi stempler som late, giddalause, unnalurere osv. Det er elever som kan være litt slitsomme ettersom de unnlater å komme når det er prøve, framføring osv.  

I forbindelse med rådgiverstudiet som da er foranledningen for at jeg skriver fagartikkelen, har jeg lest boka Det vurderende øyet av Cato Bjørndal. Han har et avsnitt med overskrift: Hvorfor skal jeg vurdere min pedagogiske virksomhet?
Han skriver at det selvsagt er nødvendig at læreren kontinuerlig observerer og vurderer ettersom det er grunnlaget for tilrettelagt opplæring, men at det ofte er usystematisk og tilfeldig, og at en lærer som ønsker å utvikle sin pedagogiske praksis må gjøre dette systematisk og bevisst. Han beskriver pedagoger som er bundet av sine vaner, som gjentar sine handlinger uten å reflektere, uten systematisk å se etter alternativer, en som egentlig er ganske fornøyd.
Altså - er du en profesjonell, reflekterende pedagog?

torsdag, november 07, 2013

Wunderlist m.m.

Jeg har alltid hatt en viss glede av planleggingsverktøy. Kunsten å håndtere flere prosjekter og ikke bli veldig stresset, men samtidig ha kontroll og framdrift, innebærer for meg om å lage en form for lister, men med datofunksjon. På jobben jeg har nå er ingen dag lik, og jeg må skrive inn i Groupwisekalender for ca hver halvtime hvem jeg har avtale med og når jeg skal jobbe med kortsiktige og langsiktige prosjekter. Eksempelvis jobber jeg nå med veiledning av studenter, jeg skriver en fagartikkel om underytende elever, og - jeg jobber med å sette med inn i Logos, et verktøy for kartlegging av lese- og skrivevansker. Dette skjer parallelt med den "ordinære driften".
Et enkelt verktøy - som har sin styrke i sin enkelhet, er Wunderlist (takk for tipset, Arne Olav). Der legger jeg inn ulike typer gjøremål, de sorteres etter dato. Og det greie er at Wunderlista synkroniseres slik at jeg har den på nettbrettene jeg bruker, på mobilen og på jobbpc og hjemmemac. Pga overgang til Android telefon og Google Nexus 7 nettbrett, bruker jeg nå Google kalender og ikke iCal (for mac).  Men planleggingsverktøy som Things eller Omnifokus blir litt for omfattende for meg, og jeg må som sagt ha et verktøy som kan brukes på tvers av alle plattformer. Apropos holde styr på frister. Evernote har nå kommet med "reminder-funksjon". Dvs hvis en jobber med et dokument som krever oppfølging av et eller annet slag, så legger dokumentet inn at det "minner deg"om det i henhold til datoen for påminning du måtte sette.
Av andre prosjekter jeg har jobbet med i det siste, er et bokprosjekt med kona min, Heidi Strand Harboe, hun er lyriker og salmedikter, og jeg har bidratt med fotografier til boka Det kvite romet. Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe et eksempler. Den koster 220 kroner (+ eventuell porto)