lørdag, november 24, 2007

Når dataprogrammet gjør det vi tidligere gjorde (eller prøvde å gjøre)


En del elever fra Dalane vgs. har brukt et program som oversetter fra bokmål til nynorsk. Programmet er utviklet av nyno.no.
I flg. utviklerne gjør programmet dette:

  • Omset på ein enkel og grei måte ein bokmålstekst til nynorsk, delvis automatisk og delvis i samarbeid med brukaren.
  • Skriv automatisk om genitivsuttrykk og passivform av verbet.
  • Viser alternative avløysarord for fleirtydige bokmålsord.
  • Gir høve til å bruke nesten alle valfrie ordformer innafor nynorsk rettskriving.
  • Gir høve til å bruke nesten alle valfrie bøyingsformer innan nynorsk rettskriving.
  • Tilpassar nynorsken geografisk etter landsdel.
  • Hjelper organisasjonen til å fastsetje ein intern standard for språket.
På Dalane vgs har alle elevene bærbare maskiner og elevene har en egen IKT-basert eksamen (uten Internett). Mange men ikke alle elevene har brukt programmet. Stavanger Aftenblad problematiserer så hvorvidt dette er rett i forhold til regelverket osv. Den diskusjon er i og for seg interessant.
Det mest interessante er likevel, hvorfor skal de elevene som har bokmål som hovedmål, drilles i nynorsk og eventuelt trekkes ut til skriftlig eksamen, når det er programmer som langt på vei, kan gjøre jobben? Har teknologien innhentet sidemåls-undervisningen og gjort den meningsløs?


Jeg antar at "sidemål" i norsk skole ikke vil bli terminert med det første på samme måte som at finske elever må lære svensk, men - kan vi si at slike programmer gjør at vi nå kan slutte å terpe på elementær nynorsk. Programmet gjør jo ikke elevene til gode skribenter - kanskje vi nå kan heller jobbe med hvordan utvikle gode tekster? Aftenbladet trekker fram at en paragraf i Opplæringsloven sier at
«Tillatte hjelpemidler må være formålstjenlige og relevante for eksamen og ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevens egen kompetanse.» Hvilken kompetanse skal sidemålseksamen måle?

2 kommentarer:

EinarB sa...

En elev ved en videregående skole i Nord-Trøndelag ble oppdaget i å bruke Nyno på en heldagspørve i nynorsk i fjor, og det ble oppfattet som juks.

Jeg er imidlertid litt på linje med deg; med de verktøyene som vi har til rådighet i dag, trenger ikke elever å lære det samme som de gjorte for bare 10 år siden.

I læringsteorier er det mange som snakker om stillasbygging, og jeg tror man skal lete lenge etter et sterkere og høyere stillas enn IKT, hvis det brukes på riktig måte.

Anonym sa...

Hvorfor skal bokmålselever lære nynorsk? Hvorfor skal nynorskelever lære bokmål ?

Hvis vi skal ta bort sidemålsundervisning, går vi da over til nynorsk eller bokmål? eller lager vi bare et større problem for skolene som skal la elevene velge målform?