tirsdag, januar 30, 2007

Digitale læringsressurser i norsk

Imorgen vil jeg delta i et møte i Bergen i forbindelse med et prosjekt som har som mål å utvikle komplette læringsrressurser i fag som kan medvirke til at den tradisjonelle læreboka ikke vil forsvinne, men antakelig vil spille en annen og mindre viktig rolle (forutsatt at elevene har god datatilgang - helst at de har bærbare maskiner). Frank Emil Moen er en av prosjektlederne, og det kan være nyttig å følge med på hans blogg hvis man er i interessert i hele prosjektet. Jeg regner med at jeg også her vil legge ut ting som kan være interessant for andre norsklærere.
Hva bør en ha og ikke ha? stimulerer læringsressursene til kritisk tenkning? Stimulerer de til lagarbeid? Stimulerer de til at elevene kan bruke et mangfold av verktøy? Hvordan koble denne type læringsressurser til web 2.0 tenkning?
Masse tekster med svar på spørsmål ingen har spurt?
Podcaster til nedlasting?
Webquester?
Enn så lenge så kan vi lese oppbyggelige tekster om New Skills for a New Century

fredag, januar 26, 2007

Digital stories

Jeg sitter og ser gjennom elevarbeidene laget i Photostory og Moviemaker som elevene har mailet nå i ettermiddag. Ettersom dette er et Etwinning-prosjekt, så leser elevene tekstene sine på engelsk. . På denne nettsida finner man oversikt over de ulike elevbidragene - i løpet av uka håper jeg dessuten at min spanske kollega Enrique også har kommet med bidrag. Tekstene er lastet opp i Youtube. Les forøvrig refleksjoner rundt bruk av Youtube i klasserommet. Neste prosjekt går på filming med mobiltelefoner, kanskje inspirert av Depict ("Tell a story in 90 seconds"?
------
Prosjektet fikk et lite etterspill - noen foreldre tok kontakt med skolen om bruk av bilder på Youtube. "Hvorfor ligger disse bildene på Youtube?", og jeg innser i etterkant at den digitale historiefortellingen har en personlig karakter som gjør at informasjon i forkant til skoleledelse og foreldre, nok er å anbefale. Dette førte til at jeg fjernet alle videoene fra Youtube.

torsdag, januar 25, 2007

The green machine

Negroponte is my man!
Nicolas Negropontes bok Being digital har betydd mye for min tekning rundt skole og utdanning. Han har alltid vært to skritt foran de fleste. Han har nå bestemt seg for å primært jobbe med prosjekt One laptop per child, og det er som han sier på presentasjonen jeg anbefaler alle å se: ikke et prosjekt om datamaskiner, men et prosjekt om utdanning. Kranglinga rundt bærbare pc'er i videregående skole i Rogaland er smålig og perspektivløs i forhold til Negrpontes.

Boka Being digital kom vel i 1995, men den er fortsatt svært lesbar.

Hukommelse- Har du ført dagbok?

- Nei, jeg stoler på hukommelsen. Man kan trene seg opp til å huske det som er viktig. På Herodots tid var erindringen alt. I dag er hukommelsen som kunstform i ferd med å dø ut. Folk stoler på Internett. Dette er en stor svakhet ved vår tids sivilisasjon. Folk husker ingenting lenger.
Jeg synes påstanden fra den nylig avdøde journalisten Ryszard Kapuscinski er interessant, at folk ikke lenger har noen hukommelse og at det kobles til Internett. Samtidig synes jeg det begynner å bli en stund siden Herodot levde. Er det ikke fascinerende hvordan Internett har blitt en del av vår bevissthet og utgjør en del av vår kollektive hukommelse med de samme innslag av drømmer, fortrengninger, irrasjonalitet, glemsel og løgner som kjennetegner menneskets bevissthet. Såvidt jeg husker har glemsel tidligere blitt kobla til innføring av skriftspråk og generell alfabetisering. Vil tilsvarende stedsansen svekkes ved generell innføring av GPS'er? Sluttet du å huske telefonnummer da du fikk mobiltelefon med minne? Gjør det noe?

onsdag, januar 24, 2007

Wikipedia om den norrøne guden Loke


Det fascinerende er ikke at det tidvis finnes digital grafitti i Wikipedia, men hvor kjapt wikibrukerne er til å rette opp tull og tøys.

tirsdag, januar 23, 2007

Kritisk tekning i norskfaget (og andre fag)


Når en har vært i skolen noen år og har hardisken full av powerpointer, hylla full av filmer og ringpermene fulle av transparenter kan en slippe unna med ganske mye. "KJør i vei, legg på, sett igang snakkemaskinen, fyr opp powerpointen", og ingen vil antakelig reagere annet enn å si at jo - dette her er jo skikkelig undervisning. Av elevene krever det ikke mer en viss grad av fysisk tilstedeværelse. "Legger du ut powerpointen?"

Jeg har i en tidligere blogg kommet inn på begrepet "higher thinking skills", og jeg ble idag nok en gang minnet om at mye av undervisningen vi driver med ikke er god nok fordi den ikke oppøver elevene i kritisk tenkning. Dette er hardt arbeid for både elever og lærere. Jeg siterer nedenfor fra American School Board Journal der Susan Black skriver om "Habits of thought", blant punktene som nevnes, er ikke direkte bloggskriving, men det er for meg opplagt at bloggene med sin åpne intertekstuelle form åpner for elevrefleksjon og dialog mellom andre tekster, mellom lærer og elev.

Richard Paul and Linda Elder of the National Council for Excellence in Critical Thinking, have some answers. Students, Elder says, need opportunities to "take thinking apart" -- that is, analyze their own thinking according to standards of clarity, accuracy, relevance, logic, and fairness.

To put students' thinking at the center of their daily lessons, Paul says, teachers should encourage students to:

? Summarize what others have stated

? Elaborate on concepts and ideas

? Relate topics to their own knowledge and experience

? Give examples to clarify and support ideas

? Make connections between related concepts.

Too often teachers allow students to get by with random and undisciplined thought, Paul says. Instead, he recommends developing students' creative and critical reasoning through what he calls the basic building blocks of thinking:

? Beginning with clearly stated goals and purposes for study and inquiry

? Formulating and framing problems and questions

? Developing a defensible perspective and point of view

? Assessing resource materials and texts for honesty and fairness

? Questioning assumptions and biases

? Making valid inferences

? Evaluating consequences of judgments and reasoning.

Students should be taught to "reason their way" into school subjects, Paul says, instead of being spoon-fed information that they memorize and then forget. Schools should see to it that students become progressively "more disciplined in their reasoning, and more self-critical and self-directed in the process and products of their thinking" as they advance through the grades.

mandag, januar 22, 2007

Hva kan jeg sitere?

Jon Hoem (prosjektleder ved Høgskolen i Bergen og doktorgradsstipendiat ved NTNU) har en interessant artikkel kalt Må vi alle bli digitale forbrytere?Vox Publica
Artikkel reiser en rekke interessante og viktige problemstillinger rundt det å sitere andres verker (enten det er tekst,lyd, stillbilde eller film). Det er vanlig å sitere andres tekster såfremt kilden/forfatteren krediteres. Men hvor mye? Det er prosjekter igang med formål å tilby norske elever i videregående skole gratis læremidler på nett - noe som jeg må anta er særdeles lite populært i forlagsbransjen. Det er lett å forestille seg at noen av disse læremidlene til en viss grad "sakses" fra ulike lærebøker?
Kan jeg sitere musikk? 30 sekunder av en låt på 3 minutter? 5 minutter av en symfoni på 30 minutter?
Film. Kan jeg sitere film ved å legge ut korte klipp? Hvor lange kan de være? (30 sekunder - 2 minutter? Hvor mange klipp? Er det noen begrensing der?) Og - det kan jo hende jeg har omgått kopisperren på DVD'en for å kunne "klippe" i filmen? Kan jeg bruke stillbilder fra filmen (de fleste videofremvisningsprogram har mulighet for å "ta bilder" fra filmen).
Hvis jeg vil legge ut noe om reklame, om layout osv. (som jeg kunne tenkt meg å gjøre på www.norskboka.no trenger jeg eksempler. Er det greit? Jeg har jo en skanner, og jeg finner dessuten reklamer på eksempelvis www.adsoftheworld.com (Jeg sendte forøvrig en mail til reklamebyrået til MaxFactor, bare gå igang sa de). Det er jo imidlertid ikke sikkert at reklamebyrået liker min analyse av deres reklame?

Mediakonverter


Jeg har sans for at elevene skal bruke verktøy de alt har - eksempelvis mobiltelefonen. En elev kom med noen Mpeg-4-snutter som hun hadde tatt med sin Samsung-mobiltelefon. Det gikk veldig greit å konvertere disse filene på http://media-convert.com/konverterar/ Takk til Jan-Arve Overland som tipsa Jeanette Tranberg om dette på hennes blogg
Så nå kan Hilde få med hesten Rosita inn i sin digitale fortelling.

søndag, januar 21, 2007

Google reader

Vil Google reader utkonkurrere Bloglines?
Google har så mye penger at de kjøper opp de beste konseptene og de beste hjernene. Jeg bruker deres mail, deres onlinekalender, deres indekseringsystem av harddisken, deres bloggverktøy, de synkroniserer bokmerkene mine mellom maskinene jeg bruker, og nå venter jeg bare på at de skal komme med et godt wikisystem. Google har som motto "Do no evil". Vi får satse på det.
Se filmen om "the masterplan" - om Google - litt conspiracy-aktig

lørdag, januar 20, 2007

Bett 2007


We are looking for a man named Satoshi.
He is Japanese and may live in Japan.
His photo was taken in Kayserberg, Alsace, France.
What We Know:
This puzzle is a part of the Alternate Reality Game (ARG) Perplex City. On July 31, 2006, players were presented with the following puzzle card, entitled "Billion To One":

onsdag, januar 17, 2007

På tynn isDet er godt å komme ut på tynn is av og til, prosjektet "Digital storytelling" er en type prosjekt som kan gå veldig bra, men som også kan bli fiasko. Vil elevene tørre å bli personlige? Vil de grave fram sin historie? Jeg merket noen ble nervøse da jeg foreslo at vi skulle legge ut filmene på Youtube.....
En del praktiske problemer, jeg burde helst ha skanner på fredag og helst en håndfull mikrofoner..... Samarbeidspartneren i Spania sendte en mail full av forbehold, samarbeidspartneren i Hellas svarer ikke i det hele tatt.
Hvorfor er det flott å være på tynn is? Det har noe med å bevege seg i yttergrensen av og forbi egen trygghetssone. Jeg skal ikke være eplekjekk, det er litt ubehagelig å ikke vite hva som kommer til å skje. Frykt (bevisst eller ubevisst) styrer mye av vår praksis i klasserommet - Christopher D. Sessums skriver forøvrig interessant om frykt i sin blogg.

Oppmuntrende; 3PÅA blogger som bare det, det vil si - ca halvparten av dem blogger på en slik måte at de gir meg innblikk i arbeidsprosessen og på den måten også kan motta råd og tips. Mye arbeid? Ja, men det oppleves som ganske meningsfylt å kunne komme med faglige innspill i en arbeidsprosess selv om jeg manisk sjekker mine bloglines hvert kvarter for å se om det er noe nytt på fagbloggene til elevene.

tirsdag, januar 16, 2007

Dokumentasjon av muntlig framføringHvordan kunne gi tilbakemeldinger eller spore framgang når det gjelder muntlig framføring hvis man ikke gjør opptak som elevene får se? Brukte et knøttlite Casio Exilim 770 kamera med 1 GB minnebrikke, noe som gav plass til i underkant av en times opptak (slapp med andre ord opp for plass - så en trenger flere brikker). Har elevene minnepenn, kan de få kopi av opptaket. Kvaliteten er helt ok både når det gjelder lyd og bilde (et ganske mørkt auditorium). En forutsetning er et lite bordstativ (se bilde) som jeg kjøpte på Tottenham Court Road i forrige uke for 10 pund.

Ikke digitale læremidler på VG2?

Det ville være synd om en ikke produserte digitale læremidler til VG2 også. Alternativet for Rogaland vil kanskje være å kjøpe inn 5000 trykte læreverk i norsk, antatt kostnad 2,5 millioner istedet for å putte inn et årsverk eller to og slik kanskje halvere behovet for trykte lærebøker. Nei, full gass her.

mandag, januar 15, 2007

Culture and code


Lawrence Lessig on the 23C3 - On Free, and the Differences between Culture and Code.

Pocasting med Windows

En av mine favorittblogger, er bloggen til Bernard Goldbach at podcasting.ie, jeg spurte han om alternativ til Apples podcastingverktøy, han anbefalte Castblaster som visstnok skal ha et grensesnitt som minner om Photostory. En lager altså små fremvisninger som kombinerer lyd, bilde og eventuelt video.
Jeg ser forøvrig at Wikipedia også nevner Winpodder Sistnevnte er vel kun en avspiller?
Sjekk forøvrig også http://podcasting.ie

torsdag, januar 11, 2007

Podcasting på Bett

 

Noen demonstrasjoner er så gode at man får lyst til å løpe avgårde og sette igang, idette tilfellet løpe ut - kjøpe en iBook og sette igang med blogging
Posted by Picasa

søndag, januar 07, 2007

Innspill digitale læremidler

Jobbing med myter

Kjennskap til myter og fortellinger er viktige for å forstå hverandre og kommunisere. Kanskje er vi dårligere på kjennskap til greske myter i Norge enn i en del andre land? I en av klassene skal de jobbe med ulikt mytestoff og framføre dette utenat:
1. For de fleste oppgavene - er nettstedet http://www.fantasifortelling.no/ til hjelp
2. Balder dør
3. Eros og Psyke (se f.eks. Wikipedia )
4. Ariadnenøstet
5. Om hvordan verden ble til (norrøn mytologi) se gjerne Skoletorget
6. Om hvordan verden ble til (bibelen) (se www.bibelen.no)
7. Syndefallet (se www.bibelen.no)
8. Om ragnarok (se Skoletorget )
9. Orfeus og Euridike
10. Om Midgard, Åsgård, Jotunheimen og Yggdrasil
11. Sisyfos
12. Historien om den trojanske hest
13. Akilles
14. Dionysos (se blant annet her )
15. Sammenlikning gresk og norrøn mytologi (bruk denne engelske nettsiden og bruk noen av eksemplene der)


Gruppene lager et manus på ca 400 ord - og øver det inn

mandag, januar 01, 2007

sammensatte tekster på youtube

Jeg har lekt meg med moviemaker og diverse gamle filmsnutter og fotografier. Musikken er People Like Us/Vicki Bennett som jeg i noen grad har miksa litt på. Det ligger ikke noe forsøk på dypere mening i sammenstillingene.