fredag, april 29, 2011

Snart mai!

Etter en ganske heftig retteperiode, kjenner jeg lukten av vår!
Jeg brukte tre dager av påskeferien, og er nå helt ajour med skriftlige vurderinger - dvs. vi kjører i gang muntlige prøver - "trekk en tekst" - nå i neste uke så det ene avløser det andre. Det blir ganske heftig - mine 55  Vg3-elever trekker en lapp med et emne/noen tekster som de skal redegjøre for i et lite kvarter. De får en muntlig tilbakemelding der og da - karakterene venter vi med til alle er ferdig. Så vil det være diverse eksternt sensorarbeid i mai/juni. Skal man ha litt ekstra er det bare å stå på-
Men jeg har en ganske rolig vår likevel - ingen spanskeksamen, ingen deadliner for skriveprosjekter, og jeg kan tillate meg å ta det litt rolig, har til og med funnet fram golfkøllene.
Så skal vi antakelig i gang med et prosjekt til høsten som jeg ikke helt vet hva vi skal kalle - det handler om å finne en form for coaching av elever med tanke på studieteknikk, innstilling, motivasjon. Utgangspunktet har vært idrettselevene våre - men det kan se ut som om det vil omfatte alle Vg1 elever - vi - dvs en veldig flink idrettslærer og jeg vil lage et opplegg som går over 6 ganger som da handler om instillinger og teknikker for å nå mål - eller kanskje det handler om å jobbe med å sette seg noen mål? Jeg kommer sikkert mer inn på det etterhvert, men jeg ser fram til å forsøke å utvikle dette.
Takket være ganske flittig innsats dette året, har jeg opparbeidet meg en god del overtid - og belønningen - blir blant annet 4 uker på Cuba i oktober/november. Jeg forsøker å lese meg opp på Cuba - akkurat nå lytter meg gjennom musikk som charanga, danzon, salsa, son, chachachá. Som salsadanser vil det være spesielt gøy å reise til Cuba, men ok - det er 6 måneder til.  Investerte i Spotify premium, og oppdaget at jeg hadde et program Wiretap studio - som gjør at jeg kan ta opp alt jeg hører på macen. Nyttig når jeg finner noe på Spotify som jeg ønsker å bruke - som f.eks. når jeg plukka ut diverse låter inspirerert av Ingunn Kjøl Wiig i forbindelse med at vi jobba med dialekter (egentlig mye morsommere enn de vanlige talemålsprøvene)
Så kom den nye iPaden i hus i går, ikke revolusjonerende forskjellig - litt kjappere - pluss av man kan speile skjermbildet på en videokanon, jeg har hatt stor glede av lesebrettet - primært som lesebrett. Har kjøpt en mengde bøker på engelsk og spansk. Priser på 11-12 dollar og en dollarkurs på 5.30 frister til impulskjøp. Sliter meg gjennom El conde de Monte Cristo (900 sider - spansk) - og supplert med ukentlig spanskleksjon via Skype med el profesor Réymar i La Laz/Bolivia - gjør jeg mitt for å holde spansken vedlike.
Slik går no dagan.

fredag, april 15, 2011

Bare én karakter i norsk?

Vi får se om Forum for norskfaget får gjennomslag for sine gode tanker hos Udir og departement, vi er fem skoler i Rogaland som nå har søknad inne om én karakter i norsk på Vg1 og Vg2. Vi venter på svar, og håper at vi kan gå i gang med dette alt fra skoleåret 2011/2012. Jeg antar at vi da vil legge spesiell vekt på sidemålet i Vg2 - hvis vi da får lov! Andre som har søknad inne?

Ellers så kom jeg via bloggen til Hilde Melby over denne Gyldendalsiden med diverse ressurser, blant annet en del tips til fordypningsemner m.m.
Jeg vil også tro at sida med skjemaer for lese- og læringsstrategier vil kunne være nyttig for noen.
Ressursen om analyse av sakprosa skulle jeg gjerne vært klar over litt tidligere dette skoleåret, men jeg er forespeilet både påbygg og Vg3 i norsk neste år, så det blir nye sjanser!

torsdag, april 14, 2011

Lettere oppgaver til eksamen i mai?

Jeg ble tilfeldigvis klar over at oppgaveformuleringene til elevene i noen grad endres nå til eksamen i norsk hovedmål og sidemål i følge et rundskriv fra Udir som inntil nå i kveld, var helt ukjent for meg. Var det ukjent for andre kolleger også? Jeg misliker når jeg oppdager informasjon på dette på en ganske tilfeldig måten. Hvordan er egentlig informasjonsflyten mellom Udir og den enkelte lærer? I hvor mange ledd går det?

Elevene får oppgaver som i utgangspunktet  ikke avviker særlig fra det vi kjenner, men så får de samtidig noen tips om hvordan de bør løse oppgaven.  Med dette vil kanskje  noen færre elever bomme på oppgavene, samtidig er det kanskje å forvente at elever etter 13 år med norsk ikke skulle behøve å få en slags oppskrift? Vil det være tilsvarende i andre fag? "Når du løser denne matematikkoppgaven, bør du huske på at....."?


Det vil da kunne se slik ut i følge Udir:

Eksempel 1
Vedlegg: Tekst X og tekst Y
Tolk og sammenlikn de to tekstene.
Kommentar
Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene, og du skal skrive omtrent like
mye om hver tekst. Du bør sammenligne både formelle og innholdsmessige sider
ved tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. For å vise høy grad
av måloppnåing bør du gjøre greie for språklige virkemiddel på en presis og
oversiktlig måte.

Eksempel 2
Vedlegg: Tekst X
Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken.
Kommentar
Du skal skrive om både tekst og bilde, og om samspillet mellom dem. I analysen
er det viktigere at du forstår de begrepene du bruker enn at du bruker mange
faguttrykk. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du bruke fagspråk på en
relevant og presis måte, og på den måten forklare hvordan teksten
kommuniserer.

(Bildet er hentet fra Facebook)

lørdag, april 09, 2011

Virkelighetsdrama

Virkelighetsdrama from Leif Harboe on Vimeo.


Læreplanmål: "Du skal kunne analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett."

I denne nettleksjonen forsøker jeg å si noe om tv-sjangeren "virkelighetsdrama".
10.4. En liten etterskrift etter Bjørn Helges gode kommentar.
Jeg har laget mange nettleksjoner for NKS, og hadde som mål at de skulle være korte og informasjonstunge. Jeg skrev manus - ord for ord - som studentene kunne se samtidig som de så presentasjonene. Denne jeg nå har lagt ut, er noe strammere enn det man vanligvis ville holdt i forbindelse med gjennomgang i en klasse, men ikke så veldig mye. Den bør strammes inn, men da må jeg jobbe mer med manuset!
En presentasjon som nærmer seg 30 minutter bør absolutt deles i to, og neste gang jeg jobber med dette, vil jeg bearbeide manuset, og også se mer på aktivisering av tilhøreren, hvordan man kan oppsummere til slutt osv. Denne presentasjonen jeg har lagt ut på Vimeo, ble raskt laget ettersom jeg har vært vikar i en klasse, og jeg ser vi "slipper opp for timer", så den er et håndsrekning til elever som har vært vekke på ekskursjon osv.
Det andre jeg vil kommentere litt er Vimeo-formatet. Jeg har betalt 350 kroner for ett år, og kan i praksis bruke det ubegrenset. Å dumpe mov-filer i Dropbox, skaper ser jeg alltid problemer for en del brukere. Det jeg imidlertid gjerne vil gjøre i tillegg til Vimeo, er å få et godt alternativ for dem som vil se slike presentasjoner på mobiltelefon. Her har fylkeskommunen en videoserver som skal gjøre det mulig å legge ut videopodcaster som elevene kan "abonnerere på" i iTunes. Men det har jeg ikke funnet helt ut av ennå.

Nett-tekster

Digitale tekster del 1 (Leif Harboe) - ca 20 min from Leif Harboe on Vimeo.

Digitale tekster - del 2 from Leif Harboe on Vimeo.

Jeg har laget to nettleksjoner lagt ut på Vimeo om digitale tekster. Leksjonene tar utgangspunkt i læreplanmålet om at eleven skal kunne analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett.
I løpet av 2-3 dager vil jeg også legge ut en nettleksjoner der jeg tar for meg en tv-sjanger, nemlig virkelighetstv.

mandag, april 04, 2011

Nancy Duarte om Steve Jobs og retorikk

Nancy Duarte er en en av presentasjonsguruene i USA, og jeg har hatt en viss glede av å lese hennes bok: slide:ology. Den boka handler veldig mye om presentasjonen som visuelt uttrykk. Arne Krokan retweetet en lenke til en bloggpost hun har skrevet der hun denne gangen analyserer Steve Jobs retorikk i forbindelse med en presentasjon han holdt. Våre elever har jo etter Kunnskapsløftet begynt å briske seg med både etos, logos og patos. Duarte derimot peker i sin bloggpost på 16 ulike retoriske grep hun mener å finne i Jobs tale. Det går med andre ord an å legge lista litt høyere når det gjelder det retoriske begrepsapparatet.
Jeg tillater meg på kopiere/sitere halvparten av hennes analyse - så får mine lesere lese resten hos henne hvis de synes dette er interessant.

Nancy Duarte:
"The word “rhetoric” gets a bad rap as a form of oratory manipulation; I view it as a communication device. When used well, it can be very moving.  Prevalent in politics but not in business, let’s take a look at some the rhetorical devices Mr. Jobs used in his 2007 iPhone launch presentation. Simply brilliant.
Anaphora (means carrying up or back): The repetition of a word of phrase at the beginning of every clause.
“As you know, we’ve got the iPod, best music player in the world. We’ve got the iPod Nanos, brand new models, colors are back. We’ve got the amazing new iPod Shuffle.”
—Steve Jobs
Epiphora: The repetition of a word or phrase at the end of every clause.
“Well, these are their home screens. And again, as you recall, this is the iPhone’s home screen. This is what their contacts look like. This is what iPhone’s contacts look like.”
Symploke: The combination of one or several anaphora(s) with one or several epiphora(s).
In 1984, we introduced the Macintosh, it didn’t just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPods, and…it didn’t just change the way we all listen to music, It changed the entire music industry.”*
*With parallelism and germinatio
Germinatio: The repetition of a word or word group within one sentence.
“That’s 58 songs every second of every minute of every hour of every day.”
“And so I’ve got voice mail how I wanna listen to it, when I wanna listen to it, in any order I wanna listen to it with visual voice mail.”
Anadiplosis: The repetition of the last word of a sentence that is also the first word of the following sentence or sequence.
“And they garnered two percent market share. Two percent market share. iPod had 62 percent market share, and the rest had 36.”
Asyndeton: Sequence or words or similar expression without the use of conjunctions.
“We’ve got movies, TV shows, music, podcasts, photos.”
Polysyndeton: Repetition of conjunctions in a series of coordinated words, phrases, or clauses.
“It’s got everything from Cocoa and the graphics and it’s got core animation built in and it’s got the audio and video that OSX is famous for.”
Interrogatio: A rhetorical question in which the answer is self-evident.
“Isn’t that incredible?”
“Want to see that again?”
“Pretty cool, huh?”
"