fredag, februar 07, 2014

Courserakurs?

Hva med å forsøke et MOOC-kurs? Nedenfor er en skjermdump fra Coursera-kurset jeg holder på med nå.

lørdag, februar 01, 2014

Kildebruk, juks og plagiering

Fusk er ikke uvanlig verken i videregående eller på høgskole/universitet. Noen har svært høye ambisjoner om gode karakterer, andre har forberedt seg veldig dårlig. Noen har antakelig ikke god forståelse av hvordan kilder skal brukes, andre vet at de bryter forskriftene som gjelder.
VG melder om fusk på Universitetet i Oslo at de jevnlig finner "fuskelapper" og at UiO bruker håndskrifteksperter.  Juksemakerne bør kanskje heller printe ut fuskelappene sine da? Eller selvsagt - følge reglene som gjelder.
Les hva Utdanningsdirektoratet skriver  om juks og plagiering her.
Hva lærer elevene om kildebruk? Her er noen aktuelle kompetansemål:
Men man må også vite hvordan kildene skal nyttes. Dette er i seg selv kompetansemål i læreplanen i norskfaget.  

( Eleven skal kunne….) 

  • (Vg1) innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett
  • (Vg2) referer til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
  • (Vg3) bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
  • (Vg3) orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon