onsdag, mars 05, 2014

Boka har kommet!


Da har eboka Norsk på 30 dager endelig blitt lagt ut på ebok.no sine sider.
Jeg har jobbet mye med veiledning av privatister som tar norsk mer eller mindre på egenhånd, men også i organiserte former i regi av NKS og Campus NooA. Så har jeg selvsagt i mange år hatt ordinær undervisning i videregående skole. I perioden 2006-2012 hadde jeg faktisk kun norsk i undervisningsporteføljen. Etter 2012 har jeg utvidet med rådgiving og spansk.
Selv om jeg ikke unngår å komme inn på "norskfaglige emner"i eboka, så er det mer en håndbok om hvordan jobbe med norskfaget enn at jeg drar gjennom de norskfaglige emnene (språk- og litteraturhistorie osv),  jeg har blant annet forslag på hvordan  eleven/privatisten  kan  gjennom de viktigste emnene på 30 dager (derav tittelen). Som del av denne planen  har jeg lenker til en del videoforelesninger som jeg lagde i 2012/2013. Jeg skriver ganske mye om "smart jobbing med med og uten smarte digitale verktøy" ettersom det er noe jeg synes dette handler om  grunnleggende ferdigheter som ikke kan understrekes nok.
Blant annet gjennom  bloggen jeg opprettet for privatister har jeg jevnlig fått inn spørsmål om ditt og datt som går på norskfaget. Det er typisk om eksamen, skriftlig og muntlig, eksempler på eksamensoppgaver, hva de kan få til muntlig, om hvordan et fordypningsemne kan se ut, om regler og retningslinjer osv. Jeg har forsøkt å systematisere dette slik at de forbereder seg til eksamen kan raskt finne fram til akkurat det de trenger.
Jeg har også lagt ved fem eksamenssett (fra de to siste årene), men - dessverre uten vedlegg pga copyrighten. Her anbefaler jeg dem å gjøre et lite googlesøk, eller ringe privatistkontorene som så vidt jeg ser villig gir privatister passordet som "låser opp" eksamensoppgavene for dem.
Som lærer samler man opp mye nyttig kunnskap, og også mye "metakunnskap", og et slikt bokprosjekt er arbeidskrevende, men takknemlig i den forstand at man får ryddig og organisert i noe av det man har samlet opp og har fått oversikt over.
Det er noen avsnitt jeg gjerne skulle brukt mer tid på (spesielt med tanke på kritiske kollegablikk), og som jeg ønsker å utvide og forbedre, men jeg har tenkt at for dem som nå er i en oppkjøring mot eksamen, er det viktigere å få ut det jeg har i stedet for at jeg skal bruke to måneder til. Jeg håper imidlertid å fange opp tips til forbedringer slik at jeg både kan forbedre e-utgaven, men og i løpet av våren få klar en papirversjon. Boka har til og med fått ISBN-nummer, og er andre utgivelse hos forlaget Sporisand.