tirsdag, mai 31, 2011

Retorisk analyse av Bush-video


En valgkampvideo fra 2004 begynner selvsagt å bli litt gammel, men har brukt den i forbindelse med repetisjon av retorikk og sammensatte tekster  i flere klasser.
Det dreier seg om Bush sin valgkampvideo "Changing world". Den er takknemlig i format og omfang. I tillegg har jeg tipset elevene på en analyse av Iselin Rønningsbakk  som er ganske tilgjengelig innholdsmessig også for mange av våre elever. Rønningsbakk var student i medieretorikk.
Fint å fylle på med i disse utfordrende mai- og junidager!

torsdag, mai 26, 2011

Norsk hovedmål 26.5. 2011

Nedenfor finner man oppgavene som ble gitt i dag, men dessverre - uten vedlegg. Kolleger jeg har snakket med, synes hovedmålsoppgavene virker gode.
Oppgavene i dag viser hvorvidt man har jobbet med fagstoffet og om hvorvidt man har øvd seg på f.eks. analyse av sammensatte tekster og at man f.eks. har en grunnleggende forståelse av begrepet "det moderne prosjektet". Jeg er spent på hvordan svakere elever klarer å løse disse. Selv skal jeg sensurere sidemål og  hvis jeg skal gjette, vil det den 1. juni (sidemål), bli gitt både   en kortsvarsoppgave og de vanlige langsvarsoppgavene. Skal jeg gjette på sjanger, vil jeg tro at en 1. juni vil kunne skrive friere oppgaver (essay, kåseri og eventuelt novelle). Den som lever, får se.
(Bildene er fra gymsalen på Bryne vgs)


Eksamensoppgavene er hentet fra Utdanningsdirektoratet sine nettsider.
26.05.2011
NOR1211 Norsk hovudmål/hovedmål

Bokmål
Svar på én av oppgavene. Skriv nummeret på den oppgaven du velger, og lag overskrift selv. Legg merke til at det står en kommentar under selve oppgaveinstruksen. Den vil være til hjelp for å løse oppgaven.
Oppgave 1
Vedlegg side 9-13: "Det adelige element" (1885), "Himmelbrev til Byron" (1904), "Kvinne-studentar" (1882), Forrådt (1892), "By og land hand i hand, hele folket i arbeide" (1933), Soft City (1969–75), Ungdomstelefonen.no (2011)
Frihet, fornuft og framskritt er sentrale ideer i det moderne prosjektet. De vedlagte tekstene på side 9–13 kan leses som kommentarer til – eller reaksjoner på – disse ideene.
Velg minst tre av tekstene. Gjør greie for ulike syn på frihet, fornuft og framskritt som kommer fram i tekstutvalget ditt. Hvilken verdi mener du de sentrale ideene i det moderne prosjektet har i dag? Skriv en artikkel.

Kommentar
Det skal komme tydelig fram hvilke tekster svaret ditt bygger på, og tekstene skal knyttes til det oppgaven ber om. Du kan velge ulike innfallsvinkler og måter å organisere svaret ditt på. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du kunne gjøre greie for ideene i tekstutvalget ditt på en oversiktlig og relevant måte, og vise at du har kjennskap til ideene i det moderne prosjektet.

Oppgave 2
Vedlegg: Utdrag fra artikkelen "Kvinnestudentar" av Arne Garborg (1882) og romanen Forrådt av Amalie Skram (1892)
Begge disse tekstene tar opp kvinnenes situasjon i samtiden. Sammenlikn innholdet, bruken av virkemidler og den funksjonen virkemidlene har i de to tekstene. Vurder om tekstene er aktuelle i dag.
Kommentar
I den første delen av svaret skal du vise tekstforståelse. I tillegg til å sammenlikne innholdet skal du trekke fram sentrale virkemidler og forklare funksjonen de har. I den siste delen skal du vurdere innholdet i tekstene ut i fra din egen samtid. Det skal være en balanse mellom de to delene av svaret ditt, og for å vise høy grad av måloppnåelse bør teksten din ha en klar og hensiktsmessig struktur.

Oppgave 3
Vedlegg: “By og land hand i hand, hele folket i arbeide”, valgplakat for Arbeiderpartiet (1933) og bilderuten "Where are they going?" fra Soft City (1969–1975), en tegneserieroman av den norske bildekunstneren Pushwagner
Analyser og sammenlikn de to sammensatte tekstene. Hvordan kan tekstene leses som kommentarer til, eller reaksjoner på, sentrale ideer i det moderne prosjektet?
Kommentar
Du skal skrive om både form og innhold. I den første delen av svaret skal du ta for deg bruken av virkemidler i de to sammensatte tekstene, og sammenlikne dem. I den siste delen av svaret kan frihet, fornuft og framskritt være nyttige stikkord. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du sammenlikne på en nyansert måte, bruke fagspråk og reflektere over historiske utviklingstrekk.

Oppgave 4
Vedlegg: “Hvem er jeg?” Annonse for Ungdomstelefonen.no, Filmmagasinet 1/2011
Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken.
Kommentar
I svaret ditt skal du si noe om de ulike elementene i annonsen og forholdet mellom dem. I analysen er det viktigere at du forstår de begrepene du bruker, enn at du bruker mange faguttrykk. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du bruke fagspråk på en relevant og presis måte, og på den måten forklare hvordan annonsen kommuniserer.

Oppgave 5
Vedlegg: “Berus dere!” av Charles Baudelaire (1864) og “Om pengar” av Arne Garborg (1920)
Tolk og sammenlikn de to tekstene.
Kommentar
Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene, og du skal skrive omtrent like mye om hver tekst. Du bør sammenlikne både formelle og innholdsmessige sider ved tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du gjøre rede for språklige virkemidler på en presis og oversiktlig måte.

mandag, mai 09, 2011

Muntlig eksamen i norsk våren 2011

Jeg regner med at jeg får opp elever i norsk muntlig i år også.  Jeg la derfor ut noen ganske foreløpige skisser til oppgaveforslag, men de har jeg nå redigert vekk. Poenget med denne postingen var i utgangspunktet å hive ut flest mulig skisser. Jeg synes i utgangspunktet også det er viktig at elever og studenter har en klare ideer om hvordan eksamensoppgaver har sett og kan se ut selv om det er helt klart at eleven ikke får sin oppgave før de foreskrevne 48 timer. 
Rogaland fylkeskommune (som de fleste fylker?), kjører en foredragsmodell der elevene altså i utgangspunktet har 48 timer (man tar her utgangspunkt i virkedager slik at f.eks. mine elever på påbygg får både helg og helligdag i tillegg til 48 timer) til å forberede et foredrag. Det vil si at en ikke kan forvente omfattende nylesning av lengre tekster eller filmer. Samtidig ønsker jeg oppgaver som fungerer noe nyskapende, som ikke handler om gjenfortellinger fra undervisningen, men også som "belønner" god og jevn jobbing i faget gjennom 2-3 år. Ellers er ryddig kildebruk noe som må poengteres i forbindelse med  alle oppgavene.
Det jeg synes er viktig er at en forsøker å tenke vidt og bredt og ikke for tradisjonelt når det gjelder oppgaver. I følge rundskrivet som er laget i Rogaland, skal oppgavene dekke alle hovedområder og flest mulig læreplanplan.
Tilføyelse  18.5.
Som kommentaren nedenfor viser, er det et ganske stort mangfold eller sprik når det gjelder hva slags oppgaver elevene får. Jeg har vært med på at elevene selv lager problemstilling som så skal godkjennes, men denne prosessen tar tid, og vi opplever at faglærer er ute på sensoroppdrag når elevene får vite at de kommer opp slik at mulighet for veiledning er ganske forskjellig selv om en i teorien kan pålegge andre lærere eller avdelingsleder å steppe inn her.  Når muntlig eksamen er over, tenker jeg å legge ut de endelige oppgavene, og jeg oppfordrer andre om å gjøre det samme.

  tirsdag, mai 03, 2011

  Lengre tekster? Om differensiering og fordypning

  Læreplanen i norsk er omfattende og spenner over mye forskjellig. Det har gitt lærebokforfatterne er vanskelig oppgave. Ikke minst når man opererer i et papirformat der mulighetene for differensiering og oppdatering er ganske vanskelig. Tekstene må være forholdsvis korte, og en må tenke veldig bredt.
  Min skole kjøpte inn Spenn i forbindelse med Kunnskapsløftet, og de vil nok sikkert holde 3-4-5 år til før man vil tenke nye innkjøp, og da vil formatene og tilbudene kanskje være noe annerledes enn det de er i dag. Kanskje elevene vil sitte med lesebrett a la iPad før vi vet ordet av det?
  Nå har jeg jobbet med alternativer til den trykte boka i mange år  delvis som erstatning og delvis som supplement til den trykte boka, men ikke minst  for å differensiere. F.eks. i forbindelse med fordypningsemnet på Vg3 trenger elevene sekundærlitteratur som går dypere inn i enkeltemner enn det er mulig å for en lærebok å gjøre, f.eks. hvis elevene ønsker å jobbe med adaptasjon, tegneserier, krimlitteratur, barnelitteratur, sosiale medier, kroppsspråk osv. osv. Og selv om mine elever ikke går på studieretninga for medier og kommunikasjon, er det likevel mange som ønsker å jobbe med film og fjernsyn i den grad læreplanen åpner for det, og det gjør den. 
  Skolebiblioteket har da kjøpt inn relevant faglitteratur i den grad en er klar over gode og aktuelle bøker. Men et problem der er at vi gjerne har 200 elever som jobber med fordypningsemne omtrent på samme tida, og det vil da være for stor etterspørsel etter enkelte titler enn det er mulig å dekke. Selv har jeg kjøpt en skanner, en Canoscan Lide 700F som kosta vel tusenlappen. Når jeg skanner sider fra en bok, lagrer jeg som PDF, og programmet som følger med skanneren gjør da at sidene lagres som én fil. Filen legger jeg ut på læringsplattformen slik at den blir tilgjengelig for de elevene som trenger den. En kan ikke skanne inn hele bøker, en kan skanne inn inntil 15% i  flg. Kopinor. Men det å gi tilgang til kanskje 15-20 sider av en fagbok er ofte nok. Ofte er det noen sider eller kapitler som er spesielt relevante.
  Jeg kan selvsagt ikke legge filene åpent ut, jeg må legge dem på læringsplattformen. Som fagbokforfatter ville jeg heller ikke likt at noen skannet hele boka mi, og la den åpent ut.
  Uansett synes jeg dette er en økologisk og arbeidsbesparende måte å distribuere lærestoff på der alternativet antakelig hadde vært å stå ved kopimaskinen. Så er det slik, etter at vi fikk bokskap, sluttet mange elever å ta med seg bøkene hjem. Det å ha tekstene tilgjengelig er praktisk for elevene på mange måter, og for meg øker det sjansen for at de leser det jeg ber dem om å lese når teksten er noen tastetrykk vekke.
  Utfordringen er likevel hele tida å finne fagstoff, kortere eller lengre tekster som kommuniserer med målgruppa. Vi trenger mer faglitteratur for ungdom! Når det er sagt, kan jeg jo nevne at jeg har søkt om prosjektmidler for nettopp å bidra til et bedre fagboktilbud. Hvis søknaden innvilges, vil jeg selvsagt komme mer inn på det her.