onsdag, februar 28, 2007

Mye skjer nå

Til høsten vil i underkant av 300 norsklærere i vgs i Rogaland sette igang med norskundervisning der alle (unntatt lærerne??) har bærbar pc, og der en antakelig bare delvis har bøker. Dvs. at en må lage modeller der en bruker It's Learning, ulike webapplikasjoner som f.eks. Google docs og Wikispaces og digitale læringsressurser som f. eks. Jon Møllers sider og Dialektxperten, og i noen utstrekning trykte læremiddel.
Dette er veldig spennende, men innebærer at en må lage seg mentale modeller for hvordan undervisning/læring skal organiseres. Og - disse modellene vil utvilsomt være forskjellige for en del yrkesfaglige studieprogram og for eksempel det studiespesialiserende studieprogrammet. Jeg er med på å forberede 1 eller 2 dagers workshop som skal tilbys aktuelle videregående-lærere i tidsrommet 21. mai og ut skoleåret. Vi ønsker innspill fra fagforum i norsk osv. men arbeidet er i alle fall igang.
Det andre prosjektet som jeg har et visst engasjement i forhold til, men som ennå ikke har tatt skikkelig av går under det ambisiøse navnet Nasjonal digital læringsarena. Som jeg har nevnt tidligere, er tanken om å distribuere lærestoff gjennom digitale kanaler framfor gjennom trykte lærebøker utviklet av forlagene, veldig logisk, så logisk at det må bare komme. Hvis ikke Nasjonal digital læringsarena får det til, ser jeg tre andre alternativer: a. reklamefinansierte digitale lærebøker, b.wikibøker skrevet av entusiaster eller at forlagene går i kompaniskap med Fronter og Its learning og utvikler ulike nettbaserte betalingsmodeller. NDLA venter fortsatt på behandling av sin prosjektsøknad fra departementet, og det virker som de har tatt en lang vinterferie.

søndag, februar 25, 2007

Fem-avsnittsmetoden

Jeg har rettet/kommentert over 80 tekster den siste uka, (de siste 25 tekstene på den nye 22'' forøvrig), men det har vært interessant. Jeg introduserte elevene for den såkalte femavsnittsmetoden som matcher lærebokas omtale av temasetninger/nøkkelordsetninger. Hele greia handler om å tenke hvordan bygge opp avsnitt og å vurdere overordnede og underordnede nivå. Jeg tror vi norsklærere i for stor grad beveger oss på det morfologiske nivået. Ellers er masteroppgaven til Guttorm Hveem om grafiske organisatorer ikke uinteressant i denne sammenheng. For han handler det om hvordan en kan synliggjøre ulike typer strukturer grafisk. (Hveem har lagt ut en kjapp innføring i dette her.) Jeg må sjekke opp Cmap og Freemap som er gratisverktøy (vi liker det som er gratis!). Ellers var det en tilbakevendende problemstilling i en del tekster om bruk av kilder osv.

torsdag, februar 22, 2007

Tekstproduksjon

I forbindelse med kurs nå i mars og oppdrag for Skolenettet har jeg brukt litt tid nå i vinterferien på skriving. Jeg har skrevet om fotoblogging, vurdering av sammensatte tekster, om Google docs og om Microsofts program Photostory. Så får vi se hva de i Skolenettet sier til tekstene.

mandag, februar 19, 2007

Læreren som elsket å undervise


Jeg ble litt (ikke veldig) provosert av den en smule sytete boken til Kaare Skagen, "Læreren som elsket å undervise". Skagen blir etter denne boka sikkert invitert til å holde foredrag for Norsk lektorlag. Nå tror jeg at lidenskap er en god egenskap - nesten uansett, lærere som elsker å undervise, er noen ganger også flinke til å undervise, selv om lidenskap og pedagogisk innsikt ikke alltid er det samme. Bitre, likegyldige, kyniske lærere er livsfarlige uansett hvilken pedagogisk fane de seiler under. Kaare Skagen viser ofte til pedokratene; de middelmådige, opportunistiske karrierejegerne som på en parasittaktig måte levde fett på ulike pedagogiske trender. Disse personene settes opp mot de heroiske faglærerne som kjemper en tapper kamp mot karrieristene.

Fag og faglighet har blitt et mantra i en del kretser. (Hva er et fag? Faget er ikke annet enn en nokså tilfeldige konstruksjon som går et par hundre (?) år tilbake.) Fagene stykker opp skoledagen på en lite hensiktsmessig måte, men nok om det. Skolevirkeligheten er antakelig noe mer nyansert enn Skagens karikaturer. Det jeg imidlertid synes er helt ok, er at Skagen minner om at pedagoger og "pedokrater" skal ha et kritisk forskningsbasert blikk på det de holder på med. Det gjelder gammellektorene og det gjelder prosjektlærerne som hiver seg på alt nytt (akkurat nå er det den pedagogiske farsotten som går under navnet læringsstiler som hjemsøker barne- og ungdomsskolene.)

(Ikke les det som nå kommer - for jeg avslører slutten i boka til Skagen)
Boka til Skagen slutter med at en selvmordsbomber sprenger nybygget til Maihaugen vgs., en bygning som mange måter er symbolet på "nyskolen". Jeg bør sikkert lese boka en gang til, men hvorfor lar Skagen en afgansk fundamentalist være den som sørger for å jevne denne pedagogiske styggedommen til jorda? Mener han det er en allianse mellom muslimsk fundamentalisme og hatet mot nye pedagogiske trender?

(photo: Emilie Eagan)

fredag, februar 16, 2007

Barcamp eller unconferencing

Jeg liker barcamp/unconferencing-konseptet, med tanke på relativt omfattende kursaktivitet i nær framtid, er det et poeng å se hvordan man f.eks. kan utnytte wikikonseptet for å skriftligegjøre og dele deltakernes kunnskaper - dette i motsetning til tradisjonelle kurs og konferanser.

torsdag, februar 15, 2007

Nett-tekster og lesevaner


Jeg kommenterte det faktum at vi faktisk har sluttet å bruke telefonkatalogen. Hvorfor bla seg fram i en tjukk bok med løvtynne sider og skrift i punktstørrelse 6 når en kjapt kan finne personen på www.telefonkatalogen.no Jeg hevda at det var et paradigmeskifte, og at det fortalte om at det trykte mediet i stadig mindre grad er det foretrukne. Dette ble bekrefta i en artikkel i tidsskriftet Norsklæreren (1/07) der Yngve Benestad Hågvar ved Høgskolen i Oslo, peker på at mens vi bruker 15 minutter i snitt på bøker og 29 minutter på papiraviser, bruker vi hele 44 minutter på skjermtekster. Han sier ikke eksplisitt hvem "vi" er, men det vanlige er vel at en tar utgangspunkt i folk i alder mellom 15-70 eller noe sånt.
(Foto: Deborah Lattimore)

onsdag, februar 14, 2007

En ny opplysningstid
Ble klar over oppslaget i The New Yorker (som jeg ikke leser til daglig) på bloggen til Will Richardson (legg bloggen hans inn i dine Bloglines!)
Ellers venter vi selvsagt på kåringen av verdens beste blogger - 12. mars. De nominerte kan man finne på http://2007.bloggies.com/ Jeg må finne ut hvilke jeg liker best.

mandag, februar 12, 2007

"Clippings" i Bloglines


Oppdager stadig noe nytt. Når man går over de nye oppslagene i Bloglines, ser man stadig vekk noe interessant og nyttig som man gjerne skulle ta vare på. Hvor? Ved å klippe på "Clippings", lagrer man meldinga til seinere bruk. For elevene har dette med å organisere sin egen læring. Jeg venter bare på et passende prosjekt til å introdusere dette for 1IFA.

søndag, februar 11, 2007

Det store kartet


licensed under cc 2.0 attribution-share alike .de
Sjekk Kosmar
Kosmar selger forøvrig web 2.0 t-shorter på Cafepress.com

fredag, februar 09, 2007

Mobiltelefonfilmfestival

Reglar:


Mellom 90 sek. og 2 minutt.


Det skal brukast levande bilder frå mobiltelefonkameraet.


Det kan og brukast stillbilder frå mobiltelefonkameraet.


Filmklyppa skal ubearbeida lastast opp i JumpCut, og berre editerast vidare der.


Berre naturleg lys


Musikk som blir brukt skal vere merka med Creative Commons


Det kan brukast lyd utanom lyden som ligg på filmen.

Organisering: I par. Prøv å unngå grupper på 3?


Bør lysast ut, slik dei som vil på skulane kan bli med.

Tid:


Iverksetjast etter vinterferien, veke 9 (26. februar). Innlevering: veke 11 (15. mars).


(Maks 8 skuletimar.)

Tema:


De syv dødssynder:

* hovmod (superbia)


* griskhet (avaritia)


* begjær (luxuria)


* misunnelse (invidia)


* fråtseri (gula)


* vrede (ira)


* latskap eller livslede (acedia)
Klasser/nivåinndeling:


Vi set opp klassar/nivå når vi ser kven som melder seg på.
Jury:


Eksterne filmfolk, i tillegg til oss. Leif snakkar med folk frå kulturhuset, Arne Olav snakkar med ein person frå Yellowfilm.

Premiering:


Søkje skulane om litt tilskot. (1500 frå kvar skule). Skal vi prøve å skaffe til vege ein 1.-premie, som til dømes ein gullgjev mobiltelefon?

Arne Olav Nygard (Forus vgs), Leif Harboe (Bryne vgs) og Arne Hanevik frå Gand vgs (?)

Avbestill telefonkatalogen(fotograf: couleurs gm)

Jeg støtter selvsagt oppfordringen om å avbestille telefonkatalogen som knapt kommer ut av plasten. Det interessante her er likevel ikke at vi sparer x antall trær osv. ved å hive oss på denne aksjonen, men det faktum at du og jeg går inn på www.telefonkatalogen.no hver gang vi skal lete fram et telefonnummer. Det gjorde vi ikke for to år siden. Snakker vi om et lite paradigmeskifte?

onsdag, februar 07, 2007

Podcasting
Podshow og Castblaster ser ut til å være en god mix. Jeg brukte ca en halv time til å skjønne omtrent hvordan systemet fungerer. Det er veldig enkelt.
 • Du oppretter "ditt sted" på Podshow.
 • Du skriver disse konfigurasjonene inn i Castblaster (en gangs jobb)
 • du trykker på record i Castblaster (har selvfølgelig kobla til en mikrofon)
 • Så velger du om du vil spille av en jingle (sikkert lurt å ha en slags kjenningsjingle eller liknende)
 • Deretter snakker man inn det man ønsker å si
 • Audio+ vil si at man kan legge inn bilder slik at en kan eksempelvis kan kommentere et bilde, en grafisk modell osv.
 • Tilslutt trykker man på Stop, og publiserer hele filen (går automatisk)
 • Det er mye jeg lurer på, men det virker egentlig rimelig greit - så greit at jeg tror også her at utfordringen blir å lage meningsfullt innhold som har interesse for flere enn dem som lager det.
 • Når jeg har litt mer innhold å by på, skal jeg selvfølgelig gjøre det tilgjengelig via bloggen her. Men foreløpig viser jeg gjerne til et irsk miljø som er meget interessant. Den irske guruen heter Bernie Goldbach, en bør definitivt sjekke bloggen hans - ofte.
 • Har en halvpedantisk gjennomgang av dette på norsksidene mine

  Ble akkurat klar over Podomatic - ok må sjekke det opp seinere

 • Fagblogger - 3. klasse - foreløpig oppsummering

  (Photo: Stephen Poff)

  Foreløpig oppsummering etter forsøk med fagblogg i 3PÅA. Av 25 elever var det 5 elever som ikke "kom igang", 3 jobbet i par og det varierte da hvorvidt de delte på en blogg eller hadde hver sin. Jeg har hatt noen timer innimellom, men de har jobbet nokså fritt i januar. Veiledningen har skjedd i forbindelse med timene vi har hatt, men i stor grad gjennom bloggene. Elevene skrev i januar tilsammen 116 innlegg som kunne være fra lengre tekster til korte oppsummeringer.
 • 116 innlegg vil si 6,4 innlegg per blogg
 • jeg skrev 66 kommentarer, dvs 3,6 per blogg
 • de flittigste bloggskriverne var jenter som hadde henholdsvis 11,12 og 13 bloggmeldinger - de skrev også ganske utførlige tekster som åpnet for forholdsvis mye respons fra meg. Se eks. på en slik blogg
 • Observasjon: jeg fikk flere meldinger om elever som etterlyste kommentar/respons. Skal denne type veiledning fungere, må lærer være på hogget, det hendte at Bloglines svikta, og ikke varsla om at Per og Pål hadde lagt ut noe som de trengte respons på raskt og med det samme, og jeg fikk diverse meldinger om: "Venter på respons!"
 • Foreløpig konklusjon: bloggmediet muliggjør formativ vurdering/veiledning.
 • tirsdag, februar 06, 2007

  Lang dag i Oslo - møter

  Jeg ville være ute i veldig god tid - i så god tid at siden flyet ble stående på rullebanen i to timer - fra kl 0700 til kl 0900 , kom jeg bare en halv time for seint (tar det 2 timer med "de-icing" Norwegian?). Men vi hadde altså møte vedr. Digitale læremidler i norsk. Norsk faglitterær forfatterforening, en del forfattere og de fleste forlagene er naturlig nok skeptiske til at fylkene går inn i "forlagsbransjen". Leserbrev til NFF tyder på det, og de skal selvsagt tas alvorlig. Jeg kommer sikkert tilbake til hva som skjedde i Oslo, men det får vente. Imorgen tidlig skal jeg igjen til flyplassen på Sola, men denne gangen for å kjøre kona.

  lørdag, februar 03, 2007

  Zoho

  Må huske å sjekke ut Zoho:
  jeg var fascinert av Microsofts OneNote som vel egentlig aldri tok helt av. Jeg var nysgjerrig på hvordan en kreativt kunne sette sammen ulike medieelementer, men jeg oppfatta systemet som for lukka, og - som det står i Wikipedia-artikkelen, en får antakelig størst uttelling hvis en har en tablet pc som vel heller ikke har slått skikkelig gjennom.
  Nå kommer Zoho med noe veldig spennende, og jeg siterer PC World:
  Like OneNote, Notebook gives you a tabbed virtual notebook full of pages that you can put stuff on, including words, shapes, and imported graphics...but that's just for starters. You can also embed external files, Web pages, and word processing and spreadsheet snippets, or bring in RSS feeds, audio, and video. In other words, a Notebook notebook can be a remarkably rich document.

  Like any Web 2.0 application worth its salt, Notebook lets you collaborate by providing other folks with access to both full notebooks and parts of them, and you can publish Notebook pages to the Web so anyone can see them without signing up with Zoho. All of which gives it the potential to do some interesting things that OneNote can't.

  fredag, februar 02, 2007

  Reisestipend!  Jeg fikk ikke fantastisk god økonomisk uttelling i forbindelse med bokprosjektet mitt i 1999, men det kvalifiserte i alle fall for å søke om reisestipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), og idag kom svaret: 20 000 blanke kroner. Antar at høsten vil være det som er aktuell reisetid, men hvor? Umiddelbart tenker jeg i retning av et par oktoberuker i Spania til skriving og fotografering. USA vil også være et alternativ. Noen som vet om noen interessante konferanser på høstparten?
  Feiret stipendiet på forskudd med bestilling av en Ipod shuffle

  torsdag, februar 01, 2007

  Møtet på Flesland

  Det bekymrer meg at produksjonsverktøyet ikke er klart, det er ikke noe problem for gruppa som var samla å lage et spennende og medierikt norsksted - men vi trenger verktøyene. Brukergrensesnittet blir alfa og omega. Neste møte er Gardermoen alt tirsdag førstkommende.