tirsdag, mai 29, 2007

En type blogg


I de siste dagene har det vært mer aktivitet på den nyoppstartede reisebloggen min enn på norskbloggen. Vel, 3 uker til ferie sånn ca. Ellers har noen som "har greie på det", laget en litterær kanon. Og slike kanoner har jeg litt sans for. Her er 25 tekster som alle bør ha lest/kjenne til:
1. Voluspå
2. Snorre Sturlason Kongesagaene
3. Petter Dass - «Nordlands trompet»
4. Ludvig Holberg - «Erasmus Montanus»
5. Henrik Wergeland - «Jødinden»
6. Asbjørnsen & Moe - «Norske folkeeventyr»
7. Camilla Collett - «Amtmandens døtre»
8. Aasmund Olavsson Vinje - «Ferdaminni fraa Sumaren 1860»
9. Henrik Ibsen - «Peer Gynt»
10. Fridtjof Nansen - «På ski over Grønland»
11. Arne Garborg - «Fred»
12. Knut Hamsun - «Mysterier»
13. Sigbjørn Obstfelder - «Digte»
14. Sigrid Undset - «Kransen»
15. Olav Duun - «Menneske og maktene»
16. Cora Sandel - «Alberte og friheten»
17. Tarjei Vesaas - «Fuglane»
18. Olav H. Hauge - «Dropar i austavind»
19. Gunvor Hofmo - «Fra en annen virkelighet»
20. Rolf Jacobsen - «Hemmelig liv»
21. Jan Erik Vold - «Mor Godhjertas glade versjon : ja»
22. Kjartan Fløgstad - «Fyr og flamme»
23. Dag Solstad - «Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelse som har hjemsøkt vårt land»
24. Jon Fosse - «Nokon kjem til å komme»
25. Øyvind Rimbereid - «Solaris korrigert»

tirsdag, mai 22, 2007

Shi(f)t happens!


Jon Hoem gjorde meg oppmerksom på denne presentasjonen som ligger på Slideshare.
Klikk deg gjennom. Tankevekkende!

søndag, mai 20, 2007

VG1 - utkast årsplan

uke - læreplan
Emner - forslag til aktiviteter
Nettressurser:
34-36
 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv (samfunnslære - politikk?)


I perioden ta utgangspunkt i valgkampen (for st.spes. program - samarbeid samfunnslære?)
 • Dele klassen i grupper som tar hvert sitt politiske parti
 • Bruke opptak av politiske diskusjoner
Produkt:
 • Klassediskusjon/"valgkampinnlegg" (2 og 2 partier skal snakke om samme tema?)
37-39
 • bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse
 • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
Islendingesoge (eksempelvis Gisle Sursson) - fra utdrag fra Iliaden (eks. Akilles og Troja) - "Veiviseren" (film) - Izzat (film)diskutere begrepet "ære" (eks. på en "verdi") - annen hardkokt litteratur?
Produkt
 • opprett en wiki (eksempelvis på Wikispaces.com ) og la elevene jobbe i grupper og legge ut på wikien
 • For reklamefri versjon av Wikispaces, opprett den her.
40, 42-43
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid


Leseprosjekt - krim, elevene skal lese en roman + krimnoveller?
Produkt:
 • elevene oppretter en skriveblogg (www.blogger.com ), romananalyse
 • Hva er krim? Noen elever får ansvar for å lage en tekst på klassewikien
 • Om novelleanalyse - elever lager en artikkel i wikien med teksteksempler fra tekstene de har brukt
44-46
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
Kombinere arbeid med litteratur og "sammensatte tekster"
Produkt
 • Elevene jobber i grupper på 3 - lager billednovelle av fritt valgt novelle fra læreboka. Bruk av Photostory, Moviemaker, iMovie, Jumpcut eller liknende. Elevene kan eventuelt bruke mobilkamera
47-49
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
Analyse av musikkvideo - Mange elever har harddiskopptakere hjemme. Elevene kan ellers finne videoer på nettet.
Produkt
 • Elevene viser "sin video" og gir sin analyse
 • Noen elever lager et dokument om analyse av musikkvideo på norskwikien

50-3
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
 • forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
 • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
Hva med å synge litt?
Produkt:
 • elevene skal skrive en artikkel med utgangspunkt i et språklig emne (jmf. punktene i læreplanen). De skal også følge noen svenske og danske nettaviser og skrive i norskbloggen hva som skaper overskriftene i de utvalgte avisene. De skal være omhyggelige med kildebruk.
4-7
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
Jobbing med litteratur: en kan bruke lærebok og be elevene "legge opp" et visst antall sider, en kan kopiere opp tekster eller en kan bruke biblioteket. Tema kjærlighet? Sammenlikne kiosklitteratur og "seriøs litteratur"?
Produkt:
Stikkord i norskbloggen?

Tips: gå sammen og lag små nynorsktester og legg dem i en "testbank", så kopierer man testene over i norskfaget når man skal bruke dem
 • Test nynorsk (It's Learning)
9-11
Etterslep? Repetisjon? Prosjekt? Reklameanalyse? Drama? Sang?
 • Test nynorsk (It's Learning)
 • Språkrådets skolesider med nynorskøvinger og mye annet
13-15
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har

Jobbing med litteratur: en kan bruke lærebok og be elevene "legge opp" et visst antall sider, en kan kopiere opp tekster eller en kan bruke biblioteket. Tips: de fleste biblioteker har et godt utvalg i lydbøker.

 • Produkt:
  Stikkord i norskbloggen?
 • Test nynorsk (It's Learning)
 • Språkrådets skolesider med nynorskøvinger og mye annet
16-18
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
Produkt:
 • Kåseri. Kan leveres skriftlig, fremføres i klassen eller f.eks. legges ut som podcast.
19-22
 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
Prosjekt - elevene jobber med ulike vinklinger og publiserer i norskwikien i tillegg til at de har en muntlig presentasjon.lørdag, mai 19, 2007

Norsk med digitalt grensesnitt VG1 07/08Jeg har laget et utkast til årsplan i norsk for VG1 med tanke på elevene i Rogaland som da vil være utstyrt med bærbare datamaskiner. I størstedelen av tida mener jeg at en kan klare seg med eksisterende digitale ressurser og ulike web 2.0 - verktøy. Det vil selvsagt bli enda enklere med NDLA-prosjektet. Se ovenfor og bedøm selv.

tirsdag, mai 15, 2007

Publisering på nett

Noe av det jeg diskuterte med folk på NKUL var hvorvidt blogging var et "blaff" som ville gå over. Og det er sikkert riktig, de fleste som starter en personlig blogg, har 2-3 innlegg før de finner ut at det er andre måter å skrive sine liv eller rope til verden på enn å blogge. Selv har jeg publisert på internett gjennom ulike communities og gjennom personlige websider siden begynnelsen av 90-tallet. Det som fascinerer meg med bloggingen er fremfor alt bloggverktøyets enkelhet og tilgjengelighet. Det tar 10 minutter, så har du lastet opp filmen du tok med mobilkameraet på Youtube, og limt den inn ("embedded") den inn i bloggen.
Om bloggingen (i likhet med youtubingen, facebookingen og twitteringen) er et blaff? Mulig, men det er faktisk mange som har interessante historier å fortelle. Akkurat nå leser jeg ulike reiseblogger med egen Canada/USA-tur i juni tankene, eks. på reiseblogger finner man f.eks. påwww.travelpod.com og en annen variant som virker litt mer oversiktelig: www.travelblog.org .
Det andre som fortsatt vil være et tema lenge, er på hvilken måte bloggen kan bli brukt som et pedagogisk verktøy. Jeg synes fortsatt det er lenge mellom de virkelig overbevisende elevbloggene. Er bloggen egnet til refleksjon og kunnskapsbygging? Gir bloggen stemme til de tause elevene? Hvis noen kan gi tips om gode elevblogger (og jeg tenker da ikke på personlige blogger av skriveføre elever), men mer type fagblogger, er jeg veldig interessert.
Fortsettelse følger - jeg må ut og "lufte" elever som har matematikkprøve.

søndag, mai 13, 2007

OLPC begynner å rulle ut pc'er i Uruguay
Jeg er spent på utrullingen av pc'er for VG1-elevene i Rogaland til høsten - men jeg er vel så fascinert av Negropontes One laptop per child prosjekt som nå har startet opp i Uruguay. Hvilke muligheter får disse skolebarna gjennom tilgang til digitale ressurser?

lørdag, mai 12, 2007

Er vi der eller - er vi der ikke?


Jeg var på NKUL-konferansen i Trondheim denne uka. Med generøst trådløst Internett overalt på NTNU og mange konferansedeltakere med laptop, er det tankevekkende å se hvordan vi er tilstede samtidig som at vi ikke er tilstede.

torsdag, mai 10, 2007

Nettet viktigere enn aviser


Igår leste jeg at Dagbladet kanskje vil måtte si opp 1/3 av sine 290 medarbeidere som følge av synkende opplagstall/lønnsomhet. Det er ganske spesielt når de som seint som i 2005 kutta med 85 årsverk. Folk finner på nett det de før fant i trykte medier. Og dette bekreftes av undersøkelse referert på Digi.no
Om tre til fem år vil man si det samme om skolebøker. Hvordan utvikle nye forretningsmodeller basert på digitale medier?

søndag, mai 06, 2007

"...det er svært vanskeleg å måle avstanden mellom to planetar ved hjelp av ei badevekt.


Arne Olav Nygard referer til en artikkel i NYT om bærbare datamaskiner ved New York skole. Artikkelen handlet om skoler som kuttet ut ambisiøse laptop-programmer fordi teknologien ikke gav målbare forbedringer. Arne Olav poengterer at dette ikke burde komme som en overraskelse:
" Dette burde ikkje vere ei overrasking; det er svært vanskeleg å måle avstanden mellom to planetar ved hjelp av ei badevekt."
Jeg tror vi kan komme til å oppleve det samme i Rogaland. Elever som har hatt historieundervisning uten pc'er og som i utstrakt grad har blitt drillet og styrt, og skrevet av lærerens plasttransparenter ("direct teaching"), vil ved en tradisjonell muntlig historieeksamen i større grad kunne gjengi og presentere lærebokas og lærerens fremstilling enn en laptopelev som i større grad har brukt tida på prosjekter, og ulike historiekilder - OG - for å komme artikkelen i NYT litt imøte - brukt større eller mindre deler av skoletida på MSN, Facebook og nettpoker. Skal vi si at eksamen ruler?


torsdag, mai 03, 2007

Justin.tv


23 år gamle Justin Kan fra San Francisco har festa et kamera i capsen og kjører direktesending ("livecasting") 24 timer i døgnet. Noe mer regissert enn det egentlig framstår?
Ellers skriver Henning Fjørtoft interessant og innsiktsfullt om vurdering og vurderingsverktøy i tidsskriftet Norsklæreren (2/2007). Han viser hvordan han sammen med elevene utarbeider vurderingskriterier knyttet til ulike norskoppgaver. Jeg er overbevist om at det er mye å hente her, og jeg vil i skrivejobben jeg har for NKS, jobbe mye med å utarbeide tydelige mål og måter for elevene å vurdere egen progresjon på. Fjørtoft tipser om å google på "rubric". En vil da finne svært mange engelskspråklige sider som presenterer ulike kriteriebaserte vurderingsskjemaer.