lørdag, mars 01, 2008

eTwinning - samarbeide over landegrensen

Jeg begynte med ulike nettprosjekter der elevene jobbet sammen med elever i andre land tidlig på 90-tallet, og jeg skal innrømme at det er et paradoks at jeg ikke er mer aktiv nå som teknologien er så tilgjengelig sammenliknet med startfasen da elevene mine skrev sine tekster på papir, jeg tok tekstene med hjem, skrev dem inn på min primitive pc, lastet dem opp på Internett, noe som da kostet skjorta. Jeg betalte 6000 kroner bare på å få tilgang til et utrolig treigt internett, i tillegg kom at tellerskrittene tikka ekstra raskt siden det var noe som het fjerntakst.
Det begynner å bli en stund siden, men ESP-konferansen i Slovenia i 1997 var for meg en stor opplevelse. Jeg reiste ned der - og i likhet med de fleste andre lærerne der - betalte jeg reise og opphold av egen lomme, men det var sterkt å møte ivrige lærerne som brant for å gi klasserommet en global dimensjon ved hjelp av skoleprosjekter på tvers av landegrensene.
Vi drukner nå i verktøy, pc'er, superbredbånd, (hva er et tellerskritt?) alle mulige applikasjoner som gjør samarbeid så lett. Hva bruker vi det egentlig til?

Denne helgen er jeg på eTwinning-konferanse i Oslo sammen med et hundretalls etwinnere fra mange europeiske land. Målet er å fremme samarbeid mellom elever og lærere i europeiske land. Ta en kikk på oppslagstavla (fotoet) - kanskje noe kan være at interesse for dere?

Ingen kommentarer: