søndag, mars 02, 2008

Inge Eidsvåg (eTwinning-konferansen 2.3.08)


Inge Eidsvåg: pedagogikkens hellige treenighet: motivasjon, konsentrasjon og repetisjon.
En lærer må være glad i barn. Vi må se mulighetene, vi må se barnet. Barnet ser seg selv gjennom andres øyne, de ser seg selv gjennom våre øyne. En lærer må være humanist.
Augustin: ingenting læres som ikke elskes.
George B. Shaw: You see the world and ask why? I see the world as it could be and ask why not?

Ingen kommentarer: