onsdag, mars 12, 2008

Hva kan vi stole på?


Vi må i alle fall ikke falle for fristelsen til å stole på seriøse aviser som The Times og The Guardian ifølge Bjørn Westlie i Dagens Næringsliv (8./9. mars 2008). Westlie viser til omfattende analyser av avisartikler i seriøse aviser som The Guardian, The Times, The Daily Telegraph osv. som viser at 80% av artiklene i stor grad bygde på materiale skaffet tilveie av f.eks. pr-byråer. I stor grad bygget artiklene på annenhåndsfakta som journalistene ikke hadde tid til å verifisere eller bearbeide. Grunnen var stor grad av effektivisering og ekstreme produksjonskrav som gjorde at det ikke var uvanlig at en journalist måtte skrive seks til åtte årtikler per dag.
På en måte er det jo merkelig at effektivisering ikke nettopp førte til det motsatte, at en ville kunne frigjøre ressurser til å oppsøke kilder osv. Så hva kan vi egentlig stole på? Ikke en gang The Times?

Ingen kommentarer: