søndag, mars 30, 2008

Der Untergang des Abendlandes


Alarm! Alarm! Det er en jevn strøm med negative oppslag innføring av bærbare pc'er i videregående skole, det siste jeg registrerte var i vårt lokale Jærbladet. Irritasjonen og frustrasjonen fra lærersiden er at datamaskinene hindrer dem i å gjennomføre den gode og vellykkede undervisningen som fungerte så utrolig godt og som førte til at elevene lærte så utrolig mye som de gjorde i gamle dager og ingen stod igjen og hang. Til helvetet går det, og bare de ikke forkludrer AFP'en før jeg går av.
Alt var igrunn så veldig mye bedre før, og hva man legger i før avhenger litt av hvor gammel man er, men vi kan regne med det er før Kunnskapsløftet, før reform 94, før reform 87, da det fortsatt het gymnas, før isen begynte å smelte i Antarktis (og isbjørnene, hvem er det som tenker på dem?), mens man fortsatt hadde kursplaner i ungdomsskolen, da man fortsatt hadde realskole, da man fortsatt gikk på skole på lørdager, da eksamen artium var eksamen artium og gav status og anseelse, da gymnasiastene kunne sin mensa rotunda osv.
Det hele er i grunn et studium i forfall, og det passer her godt å vise Oswald Spenglers: Der Untergang des Abendlandes, som igrunn på en prikk, forutså hvordan norske elever kom til å slutte med kolde avrivninger for istedet å facebooke, deiligst.no og youtube med eller uten webkamera. Show me some skin! Og Romerrikets fall og Dyret i Åpenbaringen vet vi jo alle.
Det siste skandaleoppslaget om elever og bærbare pc'er i skolen er garantert ikke skrevet. Fortsettelse følger.....

6 kommentarer:

schubi sa...

Jeg vet ikke hvordan det var før å undervise i Norge, men jeg må tilstå at jeg ikke heller er glad i så mye pc-bruk på skolen. Utvilsomt også på grunn av at jeg ikke er veldig flink til det selv (cf. Jærbladet), men særlig fordi pc'ene fører til at elevene er ofte distraherte og ikke klarer å organisere det de skriver på en fornunftig måte.

Jeg synes det er en veldig god idé å lage en klasseblogg sånn som du gjør det og å involvere elevene på denne måten. Jeg har også nettopp begynt med dette og tror at elevene nyter godt av det. Undervisningen må bli It-orientert i framtiden, men på en mindre eksessiv og mer styrt måte, tenker jeg.

Gratulerer iallfall med denne bloggen. Jeg har lest de siste innleggene og synes det er ganske nyttige pedagogiske impulser. Skal sikkert stikke innom av og til :-)

Frank Emil Moen sa...

He he:) Du leste kanskje artikkelen i Stavanger Aftenblad som stor på trykk i går. Det er sørgelig at man ikke evner å fokusere på det positive - og det er skremmende å lese slike uttalelser fra utdanningsforbundet: "Sigrund Haaland i Utdanningsforbundet mener det bør være klare retningslinjer for pc-bruk og etterlyser også tydeligere sanksjonsmuligheter mot elever som ødelegger undervisningen ved å leve seg inn i verdensveven, istedenfor å følge med på lærerens undervisning.". Har lærere mistet all autoritet?
De lærerne som tar mulighetene i bruk - og som fokuserer på det positive verdensveven og ulike IKT-verktøy bidrar med har en helt annen opplevelse enn det som kommer til uttrykk i artikkelen. En hverdagshistorie: Den eldste lektoren i min avdeling (og på skolen forøvrig) - med hovedfag i fysikk, fyller 70 år nå på tirsdag. Han har nettopp søkt om å få fortsette ett år til (når du passerer 70 så må du faktisk søke om å få fortsette). Han sier i likhet med de fleste andre realistkollegaene at innføringen av bærbare pc-er, dataloggere og gjennomgående bruk av samhandlingsverktøy og ikke minst bruk av programmet Mathcad, har gitt en ny positiv dimensjon til lærergjerningen. Jeg glemmer ikke det øyeblikket for noen år siden da han og en nå avgått fysikkollega (som forøvrig driver opplæring i bruk av Mathcad for lærere ved andre skoler) kom gledesstrålende inn på kontoret og ba meg komme opp på fysikklaben. De hadde for første gang vært i stand til å måle nær lysets hastighet ved hjelp av de nyanskaffede IKT-verktøyene!

Moralen må være - fokuser på hva disse verktøyene KAN brukes til, ikke på hva de ikke skal brukes til. Kombiner dette med krav / oppfølging av hva elevene / studentene faktisk skal lære gjennom konstruktiv prosess- og sluttproduktvurdering. Og så håper vi at vi snart slipper å høre uttrykk som "pc-ene forstyrrer lærernes undervisning"...

Guttorm Hveem sa...

Eg trur unge i dag ikkje er vane med å kjeda seg. Dei er rastlause og er raske med å finna fram mobilen, nintendoen, mp3-spelaren eller pcen om dei har litt ledig tid, eller om dei føler seg rastlause. Kanskje dei og har ei trong for å få gjort mest mogleg på kortast mogleg tid. Dette fører til at dei prøver å utnytta tida si så godt som mogleg. Medan dei ventar på gullkorna eller oppsummmeringa frå læraren trur eg mange vel å gjera andre ting, som å chatta eller surfa på tryneboka.
Sjølv brukte eg MSN når eg studerte, me var gjerne fleire studentar som diskuterte nettopp det læraren fortalte om, fann lenker til temaet osb.
Eg veit ikkje om me som lærarar skal leggja opp undervisinga på ein meir "underhaldande" måte, men mange må vel tenkja annleis enn det dei gjorde for ti år sidan. Unge har vel eit velutvikla filter etter å ha vakse opp med eit massivt multimediatrykk?

Unknown sa...

Jeg har god erfaring med at elevene har egne bærbare:

1. Elevene kan få oppgaver knyttet til maskinen å gjøre hjemme.
2. Det er veldig enkelt å kombinere tradisjonell undervisning med hypermoderne læring.
3. Det er oversiktlig. Som lærer kan jeg be elevene lukke maskinen, dersom de ikke skal bruke den. Det er mye vanskeligere med stasjonære. :)

Når det gjelder å drukne i nettet… Jeg har den samme erfaringen. Elevene er ikke vant til søke, sile, vurdere og bruke. De må lære å søke og sile, og til og med da er det mange av dem som drukner. Min erfaring er at en læremiddelressurs (jeg har brukt Lokus), eller et nettdokument, f. eks Google docs eller i Fronter, med oppgaver og nettadressen fungerer veldig godt dersom elevene skal jobbe med læring i et bestemt tema.

http://joepett.wordpress.com/2008/03/26/b%c3%a6rbar-farlig-farlig/#comments

Astrid sa...

Leser innleggene dine med stor interesse! Har fått mange gode ideer og har nettopp utforsket flickr. Jobber en del med digital historiefortelling (i ungdomsskolen), og synes det er veldig spennende. Elevene bruker dessuten Movie Maker til å lage bokanmeldelser både i norsk og engelsk.
Vi har en dataansvarlig på skolen som mener alle som bruker Facebook er naive og at man ikke skal legge ut bilder på nettet. Uansett.
Hva er din holdning til dette? Ser at du legger ut bilder fra familieselskaper o.l. Hva sier du til elevene dine om dette?

Leif Harboe sa...

Til Virma: bilder på nett? Jeg har litt over 2000 bilder på Flickr, av dem er 1500 tilgjengelige for alle - 500 tilgjengelige for meg/venner/familie. Jeg har nok endra praksis her, legger i mindre grad ut bilder fra privatsfæren. Regelen er jo i utgangspunktet at en skal spørre "modellene" om lov til å legge ut.
Når det gjelder Facebook, har ikke jeg diskutert dette så veldig mye med elever - jeg synes det er mye hysteri om hva facebook-bilder kan brukes til.