fredag, februar 09, 2007

Mobiltelefonfilmfestival

Reglar:


Mellom 90 sek. og 2 minutt.


Det skal brukast levande bilder frå mobiltelefonkameraet.


Det kan og brukast stillbilder frå mobiltelefonkameraet.


Filmklyppa skal ubearbeida lastast opp i JumpCut, og berre editerast vidare der.


Berre naturleg lys


Musikk som blir brukt skal vere merka med Creative Commons


Det kan brukast lyd utanom lyden som ligg på filmen.

Organisering: I par. Prøv å unngå grupper på 3?


Bør lysast ut, slik dei som vil på skulane kan bli med.

Tid:


Iverksetjast etter vinterferien, veke 9 (26. februar). Innlevering: veke 11 (15. mars).


(Maks 8 skuletimar.)

Tema:


De syv dødssynder:

* hovmod (superbia)


* griskhet (avaritia)


* begjær (luxuria)


* misunnelse (invidia)


* fråtseri (gula)


* vrede (ira)


* latskap eller livslede (acedia)
Klasser/nivåinndeling:


Vi set opp klassar/nivå når vi ser kven som melder seg på.
Jury:


Eksterne filmfolk, i tillegg til oss. Leif snakkar med folk frå kulturhuset, Arne Olav snakkar med ein person frå Yellowfilm.

Premiering:


Søkje skulane om litt tilskot. (1500 frå kvar skule). Skal vi prøve å skaffe til vege ein 1.-premie, som til dømes ein gullgjev mobiltelefon?

Arne Olav Nygard (Forus vgs), Leif Harboe (Bryne vgs) og Arne Hanevik frå Gand vgs (?)

Ingen kommentarer: