onsdag, februar 28, 2007

Mye skjer nå

Til høsten vil i underkant av 300 norsklærere i vgs i Rogaland sette igang med norskundervisning der alle (unntatt lærerne??) har bærbar pc, og der en antakelig bare delvis har bøker. Dvs. at en må lage modeller der en bruker It's Learning, ulike webapplikasjoner som f.eks. Google docs og Wikispaces og digitale læringsressurser som f. eks. Jon Møllers sider og Dialektxperten, og i noen utstrekning trykte læremiddel.
Dette er veldig spennende, men innebærer at en må lage seg mentale modeller for hvordan undervisning/læring skal organiseres. Og - disse modellene vil utvilsomt være forskjellige for en del yrkesfaglige studieprogram og for eksempel det studiespesialiserende studieprogrammet. Jeg er med på å forberede 1 eller 2 dagers workshop som skal tilbys aktuelle videregående-lærere i tidsrommet 21. mai og ut skoleåret. Vi ønsker innspill fra fagforum i norsk osv. men arbeidet er i alle fall igang.
Det andre prosjektet som jeg har et visst engasjement i forhold til, men som ennå ikke har tatt skikkelig av går under det ambisiøse navnet Nasjonal digital læringsarena. Som jeg har nevnt tidligere, er tanken om å distribuere lærestoff gjennom digitale kanaler framfor gjennom trykte lærebøker utviklet av forlagene, veldig logisk, så logisk at det må bare komme. Hvis ikke Nasjonal digital læringsarena får det til, ser jeg tre andre alternativer: a. reklamefinansierte digitale lærebøker, b.wikibøker skrevet av entusiaster eller at forlagene går i kompaniskap med Fronter og Its learning og utvikler ulike nettbaserte betalingsmodeller. NDLA venter fortsatt på behandling av sin prosjektsøknad fra departementet, og det virker som de har tatt en lang vinterferie.

Ingen kommentarer: