torsdag, februar 15, 2007

Nett-tekster og lesevaner


Jeg kommenterte det faktum at vi faktisk har sluttet å bruke telefonkatalogen. Hvorfor bla seg fram i en tjukk bok med løvtynne sider og skrift i punktstørrelse 6 når en kjapt kan finne personen på www.telefonkatalogen.no Jeg hevda at det var et paradigmeskifte, og at det fortalte om at det trykte mediet i stadig mindre grad er det foretrukne. Dette ble bekrefta i en artikkel i tidsskriftet Norsklæreren (1/07) der Yngve Benestad Hågvar ved Høgskolen i Oslo, peker på at mens vi bruker 15 minutter i snitt på bøker og 29 minutter på papiraviser, bruker vi hele 44 minutter på skjermtekster. Han sier ikke eksplisitt hvem "vi" er, men det vanlige er vel at en tar utgangspunkt i folk i alder mellom 15-70 eller noe sånt.
(Foto: Deborah Lattimore)

Ingen kommentarer: