onsdag, februar 07, 2007

Fagblogger - 3. klasse - foreløpig oppsummering

(Photo: Stephen Poff)

Foreløpig oppsummering etter forsøk med fagblogg i 3PÅA. Av 25 elever var det 5 elever som ikke "kom igang", 3 jobbet i par og det varierte da hvorvidt de delte på en blogg eller hadde hver sin. Jeg har hatt noen timer innimellom, men de har jobbet nokså fritt i januar. Veiledningen har skjedd i forbindelse med timene vi har hatt, men i stor grad gjennom bloggene. Elevene skrev i januar tilsammen 116 innlegg som kunne være fra lengre tekster til korte oppsummeringer.
  • 116 innlegg vil si 6,4 innlegg per blogg
  • jeg skrev 66 kommentarer, dvs 3,6 per blogg
  • de flittigste bloggskriverne var jenter som hadde henholdsvis 11,12 og 13 bloggmeldinger - de skrev også ganske utførlige tekster som åpnet for forholdsvis mye respons fra meg. Se eks. på en slik blogg
  • Observasjon: jeg fikk flere meldinger om elever som etterlyste kommentar/respons. Skal denne type veiledning fungere, må lærer være på hogget, det hendte at Bloglines svikta, og ikke varsla om at Per og Pål hadde lagt ut noe som de trengte respons på raskt og med det samme, og jeg fikk diverse meldinger om: "Venter på respons!"
  • Foreløpig konklusjon: bloggmediet muliggjør formativ vurdering/veiledning.
  • Ingen kommentarer: