tirsdag, januar 30, 2007

Digitale læringsressurser i norsk

Imorgen vil jeg delta i et møte i Bergen i forbindelse med et prosjekt som har som mål å utvikle komplette læringsrressurser i fag som kan medvirke til at den tradisjonelle læreboka ikke vil forsvinne, men antakelig vil spille en annen og mindre viktig rolle (forutsatt at elevene har god datatilgang - helst at de har bærbare maskiner). Frank Emil Moen er en av prosjektlederne, og det kan være nyttig å følge med på hans blogg hvis man er i interessert i hele prosjektet. Jeg regner med at jeg også her vil legge ut ting som kan være interessant for andre norsklærere.
Hva bør en ha og ikke ha? stimulerer læringsressursene til kritisk tenkning? Stimulerer de til lagarbeid? Stimulerer de til at elevene kan bruke et mangfold av verktøy? Hvordan koble denne type læringsressurser til web 2.0 tenkning?
Masse tekster med svar på spørsmål ingen har spurt?
Podcaster til nedlasting?
Webquester?
Enn så lenge så kan vi lese oppbyggelige tekster om New Skills for a New Century

Ingen kommentarer: