søndag, januar 07, 2007

Jobbing med myter

Kjennskap til myter og fortellinger er viktige for å forstå hverandre og kommunisere. Kanskje er vi dårligere på kjennskap til greske myter i Norge enn i en del andre land? I en av klassene skal de jobbe med ulikt mytestoff og framføre dette utenat:
1. For de fleste oppgavene - er nettstedet http://www.fantasifortelling.no/ til hjelp
2. Balder dør
3. Eros og Psyke (se f.eks. Wikipedia )
4. Ariadnenøstet
5. Om hvordan verden ble til (norrøn mytologi) se gjerne Skoletorget
6. Om hvordan verden ble til (bibelen) (se www.bibelen.no)
7. Syndefallet (se www.bibelen.no)
8. Om ragnarok (se Skoletorget )
9. Orfeus og Euridike
10. Om Midgard, Åsgård, Jotunheimen og Yggdrasil
11. Sisyfos
12. Historien om den trojanske hest
13. Akilles
14. Dionysos (se blant annet her )
15. Sammenlikning gresk og norrøn mytologi (bruk denne engelske nettsiden og bruk noen av eksemplene der)


Gruppene lager et manus på ca 400 ord - og øver det inn

Ingen kommentarer: