mandag, januar 22, 2007

Hva kan jeg sitere?

Jon Hoem (prosjektleder ved Høgskolen i Bergen og doktorgradsstipendiat ved NTNU) har en interessant artikkel kalt Må vi alle bli digitale forbrytere?Vox Publica
Artikkel reiser en rekke interessante og viktige problemstillinger rundt det å sitere andres verker (enten det er tekst,lyd, stillbilde eller film). Det er vanlig å sitere andres tekster såfremt kilden/forfatteren krediteres. Men hvor mye? Det er prosjekter igang med formål å tilby norske elever i videregående skole gratis læremidler på nett - noe som jeg må anta er særdeles lite populært i forlagsbransjen. Det er lett å forestille seg at noen av disse læremidlene til en viss grad "sakses" fra ulike lærebøker?
Kan jeg sitere musikk? 30 sekunder av en låt på 3 minutter? 5 minutter av en symfoni på 30 minutter?
Film. Kan jeg sitere film ved å legge ut korte klipp? Hvor lange kan de være? (30 sekunder - 2 minutter? Hvor mange klipp? Er det noen begrensing der?) Og - det kan jo hende jeg har omgått kopisperren på DVD'en for å kunne "klippe" i filmen? Kan jeg bruke stillbilder fra filmen (de fleste videofremvisningsprogram har mulighet for å "ta bilder" fra filmen).
Hvis jeg vil legge ut noe om reklame, om layout osv. (som jeg kunne tenkt meg å gjøre på www.norskboka.no trenger jeg eksempler. Er det greit? Jeg har jo en skanner, og jeg finner dessuten reklamer på eksempelvis www.adsoftheworld.com (Jeg sendte forøvrig en mail til reklamebyrået til MaxFactor, bare gå igang sa de). Det er jo imidlertid ikke sikkert at reklamebyrået liker min analyse av deres reklame?

Ingen kommentarer: