tirsdag, januar 16, 2007

Ikke digitale læremidler på VG2?

Det ville være synd om en ikke produserte digitale læremidler til VG2 også. Alternativet for Rogaland vil kanskje være å kjøpe inn 5000 trykte læreverk i norsk, antatt kostnad 2,5 millioner istedet for å putte inn et årsverk eller to og slik kanskje halvere behovet for trykte lærebøker. Nei, full gass her.

Ingen kommentarer: