fredag, januar 26, 2007

Digital stories

Jeg sitter og ser gjennom elevarbeidene laget i Photostory og Moviemaker som elevene har mailet nå i ettermiddag. Ettersom dette er et Etwinning-prosjekt, så leser elevene tekstene sine på engelsk. . På denne nettsida finner man oversikt over de ulike elevbidragene - i løpet av uka håper jeg dessuten at min spanske kollega Enrique også har kommet med bidrag. Tekstene er lastet opp i Youtube. Les forøvrig refleksjoner rundt bruk av Youtube i klasserommet. Neste prosjekt går på filming med mobiltelefoner, kanskje inspirert av Depict ("Tell a story in 90 seconds"?
------
Prosjektet fikk et lite etterspill - noen foreldre tok kontakt med skolen om bruk av bilder på Youtube. "Hvorfor ligger disse bildene på Youtube?", og jeg innser i etterkant at den digitale historiefortellingen har en personlig karakter som gjør at informasjon i forkant til skoleledelse og foreldre, nok er å anbefale. Dette førte til at jeg fjernet alle videoene fra Youtube.

6 kommentarer:

Ole Christian Wold Haavik sa...

Sterkt!

Anonym sa...

Personlig og sterkt! Litt synd med varierende kvalitet på lyd, men det er en del av læreprosessen.

jeanette tranberg sa...

Hei Leif
Har selvfølgelig vært å sett de inspirerende filmene for lengst, men kommentaren måtte vente litt i den strie strømmen. Jeg la foresten inn en av filmene på en blogg jeg drifter: http://polentur.blogspot.com som et forslag til elevaktiviteter i forbindelse med skoletur høst 20007.

Og så lurte jeg på hvordan dine erfaringer med organiseringen rundt dette var. Hvor mange timer må man regne, hvordan introduserte du dette for elevene, hva gjorde dere først (skev historien?)??? osv. Jeg har tidligere hatt problemer med å laste ned Photostory ... Hva gjør jeg galt? Nå, det var kanskje mange spørsmål på en gang da. Men jeg har veldig lyst å prøve dette i en klasse jeg har et vikariat i nå. Noen tips liggende på lur som du kan dele med amatør?
c",)

Leif Harboe sa...

De fleste brukte Photostory - noen brukte Moviemaker eller iMovie. Photostory har vi brukt en gang tidligere - men dette er første gang vi la på lydkommentar. Forrige gang la de bare på musikk. De brukte 2 skoleuker - dvs 8 timer.
Jeg gav de lenker til fortellernettsteder (du finner det på www.norskboka.no), men jeg ser ellers at jeg trenger mer innsikt i å formidle hva "den gode fortelling" er. Ellers sa jeg:
a. Fortellingen skal laget i Photostory, Moviemaker eller tilsvarende verktøy og vare ca 2 minutter

b. filmen skal ha bilder (stillbilder og/eller film) og kommentatorspor

c. du skal gjennom bilder og lyd fortelle en personlig fortelling (husk en fortelling har en begynnelse - en midtdel og en slutt)

d. filen skal være innlevert på Its learning seinest i løpet av fredagen

e. kommentatorsporet må være på engelsk (men engelsken blir ikke vurdert her i forhold til karaktersetting)

f. fortellingen vurderes etter innhold (kreativitet, formidling, fortellerteknikk) og form ( samspill lyd og bilde, teknisk kvalitet).

g. oppgaven teller 20-30% på norsk skriftlig i 2. termin

Rolf K. Baltzersen sa...

Hei Leif

Jeg finner ikke videoene som en gang var lagt ut på YouTube. Hva er årsaken til at de er tatt vekk?

Rolf

Leif Harboe sa...

Hei Rolf, prosjektet fikk et lite etterspill som gjorde at jeg fjernet videoene. Jeg har oppdatert bloggen der jeg redegjør litt for dette.