mandag, januar 01, 2007

sammensatte tekster på youtube

Jeg har lekt meg med moviemaker og diverse gamle filmsnutter og fotografier. Musikken er People Like Us/Vicki Bennett som jeg i noen grad har miksa litt på. Det ligger ikke noe forsøk på dypere mening i sammenstillingene.

Ingen kommentarer: