torsdag, desember 31, 2009

Mer av den samme medisinen?


Tekna-president Marianne Harg mener lærere i fotformsko er årsaken til at norske elever gjør det dårligere i realfag i flg. Teknisk Ukeblad.
I håp om at man skal gjøre det bedre på Pisa, Timms osv. utvider man undervisningstimetallet i matematikk i grunnskolen i den tro at mer av den samme medisinen vil føre til bedre resultater. Jeg tror resultatet vil være at en får enda mer skoletrøtte og umotiverte elever på ungdomstrinnet. Da hjelper det lite å utvide den obligatoriske matematikken også i vgs slik en gjorde i forbindelse med Kunnskapsløftet.

Hva med å avslutte grunnskolen etter 9. klasse for så å bruke ressursene en "sparer" på mer differensiering på ungdomstrinnet slik at de i større grad kan få utfordringer som er tilpasset interesser og evner? Kanskje jeg som som stort sett underviser elever på studieforberedende vil få mer motiverte elever? Med tanke på eldrebølgen må det jo dessuten være et mål å få ungdommen gjennom grunnopplæringen og høyere utdanning kjappere. Vinn-vinn?
(Bilde av Peter Forret/Flickr)

1 kommentar:

Unknown sa...

Skoleavdelingen i Tekna er mot den pålagte matematikken i Vg2, siden elever som ikke velger fordypning «kunne brukt tiden bedre ved å få undervisning i andre fag framfor
undervisning i et fag de ikke ønsker»
.

Kvalitet er bedre enn kvantitet. I matematikk P er f.eks. prosentregning et av målene, det kommer for første gang som mål etter 7. trinn. Dersom eleven ikke har den grunnleggende forståelsen etter 5-6 år, er det kvaliteten som har sviktet.

Hadde det vært mer effektivt om lærere i vgs hadde hatt «plikttjeneste» med små grupper i grunnskolen i stedet for repetisjonskurs?