tirsdag, desember 08, 2009

4/3 er ikke lenger lov

Avdelingslederen min gjorde meg oppmerksom på siste nye fra Udir innen vurdering:

Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elever, lærlinger og lærekandidater ved avslutningen av opplæringen i faget.
Tallkarakterer i underveisvurdering
Bare hele tallkarakterer skal brukes når det gis vurdering med karakter i fag. Karakterer som 4+, 3/4, 3- eller liknende skal ikke brukes. En tallkarakter må eventuelt tydeliggjøres gjennom beskrivelser av elevens kompetanse, altså ved vurdering uten karakter. Dette gjelder også på enkeltprøver.
[02.12.2009]
Nå er jeg godt igang med julerettinga, faktisk halvveis, og er litt usikker på om jeg skal "legge om" nå midt i løpet. Vil lærerne lage et "skyggeregnskap"? Når en måler ulike kompetansemål gjennom året (for alt måles ikke ved én stor prøve i april/mai), så vil det jo være viktig for meg å kunne se om hvor solid fireren var på fordypningsemnet i januar - når sluttkompetansen skal fastsettes i juni. Jeg kan altså ikke skrive 4+ eller 4/5. Men kan jeg si "det er en sterk firer", eller - "det mangler jo ikke mye før du hopper opp en karakter".
Jeg tror jeg skjønner intensjonen. Udir er redde for at elever bare får karakter, og at de ikke får uformell vurdering. Kunne vi ikke da like gjerne gjøre perioden august til april til karakterfri sone?
Jeg burde sikkert "legge om" i forbindelse med de to neste bunkene. Da ville jeg i kommentar til eleven skrive om det var en sterk eller svak karakter. Når jeg i januar skal sette 1. terminskarakterene, har det de siste årene gått ganske kjapt med utgangspunkt i karakterboka i Its learning. Nå må jeg åpne "skyggeregnskapet", og når man skal sette 180 karakterer, tar dette ca 3 ganger så lang tid. Problemet er at jeg ikke ser at elevene er tjent med dette, og for meg tar det altså bare lenger tid.
Nok en gang har jeg en følelse av at det er noen et eller annet sted som sitter i sitt lønnkammer og pønsker ut vriene og finurlige systemer, men at de gir liten hjelp til meg som faglærer i faget norsk å gjennomføre det. Jeg tror jeg melder overgang til tyskfaget. Der vil jeg ikke ha problemer med dette.
Udir, rent konkret - hvordan vil dere komme fram til sluttkompetansen i
a. norsk hovedmål
b. norsk sidemål og
c. norsk muntlig
Kan jeg vente svar? Neppe, antakelig bare noen rundskriv med diffuse og uforpliktende fortolkninger som gjør et i utgangspunktet meget arbeidskrevende fag som norsk enda mer uhåndterlig.
Udir minner meg om hun jeg av og til måtte danse med på swingkurset. Hver gang vi gjorde feil eller kom ut av så sa hun: "Det er du som skal føra!" Mao - her er det nesten umulig å få til en praksis i henhold til intensjoner og forskrifter, man kommer til å tråkke feil, og selvfølgelig der er lektor Harboe sin skyld. Jeg tror mangelen på kompetente og motiverte norsklærere bare kommer til å øke.
(En annen sak - som også dukket opp idag - først ved spørsmål fra noen elever - er at elevene ved hjelp av egenmelding fra foreldre/seg selv hvis de er myndige - kan få strøket 14 dager med fravær). Hva er egentlig vitsen med fraværsføring da?)

5 kommentarer:

Nordengen sa...

Har dette med vurdering alltid vært like forvirrende? Jeg er inne i mitt andre år som norsklærer i videregående skole og vet dermed ikke om noe annet enn Kunnskapsløftet - var det enklere/klarere før?

Skal grensekarakterene forbys, vil mange av oss måtte endre en praksis som har virket rimelig, selv om karakterstyrken ikke har kommet til uttrykk i sluttvurderingen. For øvrig er jeg tilhenger av sammenheng mellom underveisvurdering og sluttvurdering. Noen løser floken med å gi gradere i "under middels", "middel" og "over middels", et system som på mange måter kan virke tåkeleggende så lenge man til slutt ender opp med et vitnemål fylt med tall. Jeg forsøkte selv denne måten å gjøre tingene på i fjor, da med opprørsstemning i norskklassen som det øyensynlige resultat.

Elevene kan ikke klandres for å være opptatt av karakterer så lenge systemet fremdeles dreier seg om måling av kompetansen i og med tall. De vil vite hva som skiller en 4-er fra en 3-er, ikke om de er cirka midt på treet eller sånn litt under grenene - og de vil vite hva som kreves for å klatre høyere. Hva er den store forskjellen på formell og uformell underveisvurdering? Hvilket fokusskifte vil setningen "dette er en sterk firer" fremfor tallene "4/5" innebære?

Et fokusskifte er slik jeg ser det svært ønskelig, men jeg tror ikke Udir med dette er på sporet av noe stort. Da synes karakterfri sone, som du foreslår, mer interessant. Kan det tenkes realisert i et system der dokumentering snart synes som selve kjernevirksomheten?

Vel, vel. Om du blir ferdig med juleretting før jul, send da en tanke til oss som tar bunken med hjem under juletreet!

Leif Harboe sa...

Det er opplagt mer forvirrende nå, det er mer arbeidskrevende, og Udir lager forskrifter som muligens passer for noen fag, men svært dårlig i andre. Jeg skal ta juleferie uten rettebunke, og skal tenke på kollegene som retter i romjula!

Anonym sa...

Jeg er mest irritert fordi det tydeligvis er helt klin umulig å skrive en forskrift på en slik måte at vi skjønner hva Udir vil, uten skjulte hensikter, slik at vi slipper å sjekke høringsuttalelser, presiseringer, ørtogfjerti brev og intensjoner.
Heltallskarakterer eller delte karakterer er meg revne likegyldig, så lenge noen kan fortelle meg HVA JEG SKAL GJØRE på en tydelig måte.

Unknown sa...

Husk Leif, at du ikke bare skal finne ut hvilke karakterer i norskfaget som hører til hvilke kompetansemål i læreplanen. Du skal også skue bakover å ta med i underveisvurderingen (som ifølge Udir alltid gir kunnskap om sluttkompetansen i faget) ALLE halvårsvurderinger og terminkarakterer i de 3 årene elevene dine har gått i videregående selv om du ikke har undervist dem selv.

Har norsklærerne da hatt forskjellig syn på hvilke mål som hører til hvilke karakterer, har dere et problem, for å si det mildt.

MEN: Du har (etter forhåpentligvis å ha ryddet opp i dette) likevel IKKE anledning til å sitte å regne på dette på noen måte. Skulle du likevel komme i denne modus, så er noen som helst form for gjennomsnitt, igjen, IKKE tillatt.

Du skal finne fram - eller kanskje bedre kjenne deg fram - til en HELHET i din vurdering, holisme heter det også på fint.

Dette er på ingen måte Engleskolen til prinsesse Märtha Louise, men det nærmer seg med stormskritt.

www.knutmichelsen.no

Anonym sa...

Nå er det lov igjen! Krsitin har overprøvd udir!

17.12