fredag, desember 04, 2009

Arbeidstida mi

Jeg er dårlig på å telle timer, men jeg er rimelig overbevist om at jeg jobber flere timer nå enn for 10 år siden. Noe av det kan jeg akseptere. Krav til større effektivitet er jo ikke bare noe som gjelder min bransje. Jeg underviser f.eks. flere timer i uka ved at en nå teller faktisk avholdte timer i motsetning til "gamle dager" da en ikke var så nøye. Så er kravene og forventingene til tilbakemelding og dokumentasjon mye større. Det er slutt på at en satte noe røde streker og kom med en litt kjapp og intetsigende oppsummering til slutt.
I går var jeg på møte for hovedvernombudene ved skolene i Rogaland, og fikk der beskjed av Magne Nesvik (fylkesdirektør for opplæring i Rogaland), at fylkesrådmannen mente at denne type verv skulle gå inn i den bundne tida. OK, så hvis du tar på den denne type oppgave, så vil det spise enda flere timer slik at enda mer av for- og etterarbeid må skyves til kveld og helg. Skal en gjøre en fornuftig jobb som hovedvernombud på min skole, vil jeg anta at en må bruke som minimum 40 timer i året. På andre skoler sikkert mer. Ut i fra hans resonnement blir det mye en kunne putte inn i denne tida, man kunne betjene biblioteket, være systemansvarlig, pusse opp skolen, alt mulig kunne jo egentlig puttes inn i det bundne tida uten ekstra betaling i følge Nesvik som vil ha 8 til 16-lærere som jobber et normalarbeidsår. Skulle jeg være en 8 til 16 lærer, ville mine elever få tilbake sine stiler - ikke over helgen som jeg planlegger, men en gang i januar. Jeg hører forøvrig at KS forsøker å utvide skoleåret med to uker (her er det selvsagt en langsiktig strategi om å få lærerne over i et normalarbeidsår).
Det som i alle fall var klart, var at hovedvernombudene ved skolene i Rogaland vil legge ned vervene sine hvis de "ikke får tid", nedsatt undervisning, avspasering, overtidsbetaling eller liknende". Så er det sagt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Personlig har jeg sansen for at lærerjobben skal nærme seg en 8-16-jobb med lenger skoleår. Men da er det også mange andre faktorer som må endres. Slik det er i dag er det så mye rar skjevdeling i arbeidsmengder... Et lenger skoleår kan ikke medføre flere undervisningstimer, men faktisk FÆRRE per uke, slik at det er mulig å gjøre for/etterarbeid innenfor 8-16.

Det må også være slik at man klarer å legge igjen jobben på jobb, slik mange andre yrkesgrupper kan. Og som du sier: det blir ikke snakk om å få igjen prøven over første helg - men når man har tid til å rette den.