tirsdag, desember 01, 2009

NDLA - en trussel?

Jeg skal ikke bruke veldig mye tid og energi på polemikken rundt NDLA, her viser jeg til Kirsti Slettevolls utmerkede gjennomgang i kjølvannet av en konferanse arrangert av Fritt Ord, Forlagsforeningen og min fagforening (Utdanningsforbundet).
Men det irriterer meg at at Utdanningsforbundet som jeg betaler kontigent til, og som ellers gjør mye bra, virker så unyansert og negativ.
I kveld dumpet en mail fra hovedtillitsvalgt i Rogaland inn som skryter av elever som ikke vil ha pc i Telemark og som manet til kamp mot ensretting av læremidler (les NDLA).
Jeg synes det virker som en god og balansert fordeling av midler når fylkene bruker 80% til tradisjonelle innkjøp og 20% til NDLA (som igjen bruker en vesentlig del av dette på innkjøp hos blant annet forlagene). Denne fordelingen bidrar til å opprettholde viktige leverandører som forlagene er, men og til å bidra til større valgfrihet ved at NDLA videreutvikles og forbedres.

1 kommentar:

Ellen sa...

Tro om dette var det samme seminaret som ble publisert gjennom NLL? Jeg dro i alle fall ikke, jeg syntes jeg så en aldri så liten tendens til hva konklusjonen skulle bli når tittelen på seminaret var "NDLA - en trussel?". Riktignok var det der et spørsmålstegn, men det må da kunne gå an å la sablene vente til etter at en har hørt hva det dreier seg om? Det er så forutinntatt og negativt å møte NDLA på den måten synes jeg. SÅ jeg blei hjemme. Eller, på jobb, da.