lørdag, desember 19, 2009

Apertium - oversetter fra bokmål til nynorsk eller omvendt


Jeg ble klar over etter en ny tjeneste som sikkert vil bli populær når den oppdages av elevene, den oversetter faktisk ganske brukbart fra bokmål til nynorsk. Den omtales på bloggen til Arne Olav som fikk tips fra Inger Hilde som ble tipset av en elev om Apertium.
Jeg tok et tilfeldig tekstutdrag fra Aftenposten, og bad Apertium oversette.

NRK-medarbeider Ingerid Stenvold har fått grønt lys fra ledelsen til å snakke dialekt når hun på nyåret blir programleder i Dagsrevyen.

NRK-medarbeider Ingerid Stenvold har fått grønt ljos frå leiinga til å snakke dialekt når ho på nyåret blir programleiar i Dagsrevyen.

Regelverket i NRK slår entydig fast at «i nyhetssendinger og programinformasjon skal programledere og annonsører bruke offisielt bokmål eller nynorsk.» Medarbeidere kan søke om dispensasjon, og ingen kan klandre Stenvold for at hun benytter seg av denne retten.

Regelverket i NRK slår eintydig fast at «i nyhetssendinger og programinformasjon skal programleiarar og annonsørar bruke offisielt bokmål eller nynorsk.» Medarbeidere kan søkja om dispensasjon, og ingen kan klandre Stenvold for at ho nyttar seg av denne retten.

I den senere tids debatt om NRK-språket har ledelsen imidlertid krevd en skjerpet holdning til reglene. Nyhetsredaktør Jon Gelius sendte i begynnelsen av november ut en internmelding der han slo fast at «for programledere i Nyhetsavdelingen ønsker ledelsen særskilt å understreke at det er bokmål og nynorsk som vil være de eneste målformene som tillates.»

I debatten til den seinare tid om NRK-språket har leiinga likevel kravd ei skjerpt haldning til reglane. Nyhetsredaktør Jon Gelius sende i byrjinga av november ut ein internmelding der han slo fast at «for programleiarar i Nyhetsavdelingen ynskjer leiinga særskild å understreke at det er bokmål og nynorsk som vil vere dei einaste målformene som blir tillate.»

Hva synes dere?

Jeg skal ikke repetere Nyno-diskusjonen som har vært på denne og andre blogger, men nøye meg med at verken Nyno eller Apertium i seg selv lager gode tekster. Bruker elevene Nyno/Apertium vil de skrive først på bokmål for så å kjøre teksten gjennom disse verktøyene. Men gjør det noe? Kanskje vi kan bruke mer tid på innholdet i tekstene hvis elevene får lov til å bruke Apertium som er en gratis nett-tjeneste.

1 kommentar:

Anonym sa...

Når det gjeld heimestilar og liknande, ser eg ikkje heilt korleis å nytta slike program er stort annleis frå å til dømes gjeva stilen sin til mor si for retting. Men, når det gjeld eksamenar og liknande, vert det snøgt problematisk om elevar skriv stilane sine på bokmål for så å endra dei til norsk.

Det er svært viktig at vaktene/lærarar under slike prøver er oppmerksame på kva som skjer i klasserommet dersom dei tillèt skriving på pc-ar. Det må sjekkast om elevar held på med juks. Eg veit om eitt tilfelle der ein tentamen i spansk vart gjort ugyldig fordi nokre elevar kom seg inn på eit nettverk. Ei heil klasse mangla veldig mykje vurderingsgrunnlaget på grunn av kva 4-5 elevar hadde gjort. Sånt må førebyggjast.