tirsdag, september 22, 2009

Vurdering av blogg

Endel lærere har begynt å bruke blogg, og det er mange interessante aspekter ved det. Det gjør at elevene vil skrive mer, de vet at de antakelig vil bli lest av medelever, lærer og kanskje andre. Det er også tekster som de kan gå tilbake til og endre og forbedre.
Jeg har satt igang med påbyggsklassen min. Der har vi ganske god tid, og i høst vil de skrive alle tekstene på sitt sidemål. Jeg regner med at de i løpet av høsten vil skrive 10-12 tekster (litt avhengig av vikaren min som skal steppe inn 5 uker). Men bloggen har både et formativt og et summativt aspekt, og jeg ønsker å være tydelig nå i starten på hva jeg forventer. Dere som har tanker og erfaringer, hva tenker dere om de punktene jeg har gitt til elevene, noe jeg bør endre/legge til?
------------------
Litt om bloggen, den teller i høst på sidemålskarakteren, og jeg setter karakteren i begynnelsen av januar. Dere vil ha to sidemålsinnleveringer ellers. Bloggen vil telle 1/3 av sidemålskarakteren i høst.
Hva ser jeg etter?
  • Korrekt sidemål (les korrektur, få hjelp hvis du vet du skriver mye feil, skriv gjerne teksten i en tekstbehandler med stavekontroll før du kopierer teksten inn i bloggfeltet). Det er 0-toleranse for skrivefeil.
  • At dere bruker lenker i tekstene som både viser hvilke kilder dere har brukt, og som er nyttige for leseren hvis han/hun vil lese mer.
  • At dere oppgir kilder dere har brukt,
  • At dere bruker bilder/illustrasjoner - men at dere gjør det på en korrekt måte. Dere må bruke bilder dere har tillatelse til å bruke, dere må også oppgi i teksten hvem som har tatt bilde, og hvor du har hentet det fra.
  • At dere bruker bilder/illustrasjoner som gir en merverdi til teksten (ikke bare til pynt!)
  • At dere har godt og gjennomtenkt innhold som gir et god og rimelig fyldig svar på oppgavene dere får (men det skal ikke være lange avhandlinger).
  • At bloggen er jevnlig oppdatert (ikke skippertak som at en legger inn alle tekstene i juleferien).
  • At du har levert alle bloggoppgavene.
  • Hvis det er oppgaver som går på bruk av bilder, lyd, video, animasjon osv. vil jeg komme spesielt inn på dem seinere, men jeg ser f.eks. at tidslinja bærer preg av en del slarv hos noen av dere.

10 kommentarer:

Eva sa...

Bruk av blogg er lurt, og fungerer bra (det er i alle fall min erfaring). Tips though, om du i tillegg vil ha med at elevene skal vurdere hverandre, kan du legge inn som vurderingskriterium at de også skal gå inn på bloggene til 2-3 andre i klassen i løpet av semesteret, hvor de så legger inn kommentar ut i fra gitte kriterier. Om de også skal vurdere seg selv, kan oppgaven være å svare på kommentarene de får.

Dette krever dog at lærer deler inn i responsgrupper på forhånd, slik at ikke alle går inn og kommenterer på den samme bloggen..:)

Eva sa...

I tillegg, hvordan begrunner du at bloggen skal telle 1/3 av sidemålskarakteren, mtp. at det faktisk er sluttkompetansen som skal telle?

Leif Harboe sa...

Ja, sluttkompetanse er ikke enkelt. Nå vil julekarakter fungere som underveisvurdering, men bloggen som består av mange tekster gir et bredt bilde av elevens kompetanse. Kanskje mer enn en tilfeldig juleskolestil? Vi har tre produkter som i høst på ulike måter vil vise elevens kompetanse (vi måler ulike fagmål).

Knutse sa...

Jeg har også begynt å blogge med elevene og er usikker på vurderingen her når det gjelder hvordan elevene "pakker inn" teksten, men får prøve mitt gode skjønn her (som har hjulpet meg så mang en gang). Når det gjelder forholdet mellom underveis og sluttvurdering prøver jeg enda en gang å få Udir på banen, men dette er tung materie: Se helst nederst her:

http://delogbruk.ning.com/group/norsk/forum/topics/skal-ramiza-fra-stovner

www.knutmichelsen.no

Didrik sa...

Punkta ser greie ut. Det er sikkert lurt at kjeldebruk er eit sentralt kriterium - mange slurvar stygt med dette på fordjupingsoppgåvene,t.d. På dei fleste bloggar er det vel lite truleg at kjeldelista vert særleg lang, men kanskje kunne dei ha nytte av sjå på eit arbeid om kjeldebruk som vi har jobba litt med på skulen min (Volda VGS: http://www.volda.vgs.no/media/files/retningslinjer_for_oppgaavskriving_voldavgs

Kommentarar om dei ulike punkta har vert mottekne med takk.

Knutse sa...

Didrik: Det fins flere ulike systemer for å oppgi kilder og referanser, alle amerikanske så vidt jeg vet. Jeg så på en UiO-side en gang lenkene til disse og fikk hakeslepp over hvor nøye man er her. Det kan også være greit å opplyse elever og studenter om at automatisk genererte innholdsfortegnelser (i f.eks. MS word) er best.

MEN: Hvis du ser f.eks. på FreakForum vil du likevel se hvordan jukserne til enhver tid ligger litt foran i unngå alt slikt "styr" og omskaper andres tekst til egen ved noen håndgrep. Plaggene må altså bli bedre - særlig den i vgs.

Les om eksamensjukset i vgs. i Aftenposten. Udir mener de har kontroll med dette - og de "gamle" lektorene protesterer mot jukset, men protesterer kanskje egentlig mot digitaliseringen i skolen, virker det som.

www.knutmichelsen.no

Didrik sa...

Knutse: Heilt einig. Word 2007 sitt system for å markere kjelder og referansar er enormt mykje betre enn alle konkurrentane sine, at eg (uoffisielt) tilrår alle som har lyst til å gå vidare på høgskular og universitet til å kjøpe programmet. Det er svært trist at Open Office enno ikkje har lagt ned eit skikkeleg arbeid på dette feltet.

Er det nokon som har erfaring med programmet Endnote i VGS?

Bjørn Helge sa...

Trengs begge disse pkt.?
# At bloggen er jevnlig oppdatert (ikke skippertak som at en legger inn alle tekstene i juleferien).
# At bloggen er fullstendig, og at bloggoppgavene er publisert samme uke eller uka etter at oppgaven er lagt ut på arbeidsplanen.
Hvis det siste er oppfylt, er vel også det første i orden?

Ingunn sa...

Etter innkjøringsperioden i Vg1 opplever jeg nå at mine Vg3-elever er veldig ryddige i forhold til bloggen sin. Det som er vanskelig nå er å få til meningsfull kommunikasjon dem imellom via bloggene. Enkelte klarer det, men mange er nok redde for å si "noe feil". Jeg har tenkt på å prøve å etablere et samarbeid med andre skoler som bruker blogg i undervisningen. Kanskje det er enklere å være saklig når den sosiale settingen i klassen ikke forstyrrer ytringene? Punktene dine er nokså like de jeg selv bruker, og jeg har også latt elevene få være med og avgjøre hvor mye bloggen skal telle, hvordan den bør vurderes, om den skal være obligatorisk osv. Det var nyttig. Metablogging er også gode oppgaver å gi av og til. Det ser ut til å øke forståelsen av at det er et poeng i å drive med dette.

frøkenbakke sa...

Min erfaring er at elevene lærer mye av å kommentere hverandres tekster. I forrige skoleår, vg2 norsk brukte jeg bloggtekster som en form for mappevurdering i hovedmål (termin 1).

Jeg skal prøve å beskrive hva vi gjorde: I tillegg til å legge inn tre tekster, med tre frister, måtte elevene kommentere to andre elever i en av innleggsrundene. Det første og siste blogginnlegget ble vurdert uformelt med en utfyllende kommentar av meg. Den i midten ble vurdert av to medelever ut fra en mengde spørsmål/kriterier jeg lagde. For å motivere dem til å gjøre dette arbeidet grundig, ble hver elevs to vurderinger også vurdert da de fikk karakteren fikk i januar. Siden dette var mappevurdering, fikk elevene ikke karakterer i hovedmål før ved terminslutt. De kunne videreutvikle og rette på tekstene helt til en gitt frist i desember.

I egenvurderingene, som også var en del av arbeidet, framsto arbeidet med å vurdere andres tekster som verdifullt for elevene. Flere sa at de lærte mye om skriving og skriveprosess av dette arbeidet.

Dette var en klasseblogg, ikke individuelle blogger. Denne blloggen ble kun brukt til ren tekst, ikke sammensatte tekster. (kan sees på norzk.com)