fredag, september 18, 2009

Allkunne - nynorsk kulturleksikon


Jeg så tilfeldig på Haugabloggen at Samlaget og Aasentunet nå endelig skal lansere nettleksikonet de har valgt å kalle for Allkunne som vil fokusere på nynynorsk kulturhistorie. Jeg kommer med mere når jeg vet mer, men dette har jeg forventinger til.

1 kommentar:

Kirsti Langstøyl, redaksjonsmedlem Allkunne sa...

Hei!
Allkunne blei lansert 20.10.2009, og har no 850 artiklar, men dette håpar vi skal auke raskt, sidan vi er i ferd med å inngå ein avtale med Caplex om kjøp av 30 000 artiklar. Eg oppmodar norsklærarar og andre som er opptekne av nettressursar i skule og opplæring om å ta i bruk www.allkunne.no og gjerne kome med innspel og kommentarar til oss. Vi treng også fleire forfattarar. Sjå nettstaden allkunne.no og kontaktinformasjon der.

Les også om lanseringa av Allkunne i LNK-nytt