lørdag, september 19, 2009

Hvordan står pultene? Å møblere et klasserom


Jeg har vært ganske kiip og streng denne høsten, beslaglegger mobiltelefoner, og klapper igjen datalokket til de elevene som ikke lystrer. Dette etter å ha kjørt et par år med ganske løse tøyler. Det har altså litt med de erfaringene jeg har gjort, og også de refleksjonene jeg har gjort meg etter å lest diverse blogger og artikler som har diskutert hvordan det funker når elever/studenter eller ansatte facebooker, spiller nettboker eller CS samtidig som de skal delta i gruppearbeid, følge med på en forelesning - i det hele tatt gjøre jobben sin. (Jeg har underveis i denne lesing tagga diverse sider i Delicious som folk som er opptatt av multitasking/oppmerksomhetsproblematikken vil kunne finne interessante.)
Noe jeg foreløpig ikke har gjort, men har tenkt å gjøre er å plassere pultene i ulike formasjoner alt etter hva vi holder på med. Jeg kommer litt innpå dette i den etter hvert diverse ganger omtalte 2.utgaven av norskboka.no (som akkurat i øyeblikket er til språkvask).
Men jeg er ikke den eneste som har tenkt tanker rundt pultplassering, Ingunn gjorde meg oppmerksom på sin engelske kollega Simon, som ikke bare har tenkt, men har både gjort ting og blogget om det i forhold til hvordan møblere et klasserom. Hans blogg, "Losing my faith", er herved anbefalt.

8 kommentarer:

lektormelby sa...

Veldig artig at du skriver om dette, i og med at jeg jobbet litt med det samme i en av klassene, der jeg satte dem alle på langbord - dvs at de satt med ansiktet mot hverandre - og følgelig måtte se på hverandre samtidig som de skrev i samme dokument på skjermen.

Dersom du tar deg en tur opp i BTs redaksjonslokale, vil du se at vel sitter endel journalister på hver sin pult, men de journalistene som jobber med avisen på nettet sitter i grupper på fire og fire og ser med ansiktet mot hverandre - det gjorde de i alle fall sist vi var på visitt.

Denne omorganiseringen gjør selvsagt noe med min plassering også, hvor skal læreren være liksom. I større grad i bevegelse, sånn ble det da jeg holdt på.

Det krever jo litt ekstra av meg som lærer, jeg må komme meg til klasserommet et par minutter før og flytte på pultene (det enkleste) eller be elevene gjøre det (skaper mye mas). Og det er det jo ikke alltid tid til. Derfor blir det alt for ofte til at pultene står som de står - rett frem - som et litt tarvelig auditorium.

Anonym sa...

Jeg har også lurt litt på dette med pulter. Nå er det ikke nødvendigvis enkelt eller i det hele tatt mulig for meg å ommøblere slik at jeg kan se skjermene enkelt i mine klasser, men jeg tar meg selv i å lure på om elevene virkelig trives med å ha pultene spredt i et endeløst kaos i klasserommet. Det ene rommet jeg bruker er kjemisalen - der er jo alt på pene rekker. Men det andre er helt kaotisk. Der står pultene helt uordnet - 1, 2, 3, 4 eller til og med 5 satt sammen på rekke, og det finnes ikke noe system. Det er rotete, og jeg tror at rotete miljø skaper rotete tanker også. Men det er ikke "mitt" klasserom, og jeg orker ikke bruke tid hver gang på å ordne pulter, til det er den korte tiden jeg får med elevene for verdifull (mye støy i den gruppen, mange kommer sent osv).

Leif Harboe sa...

Jeg er vel egentlig ikke så opptatt av å nødvendigvis kunne se skjermene hele tida, da må jeg stå bak, men hvordan skal jeg enkelt kunne bevege meg i rommet, hvordan unngå at elevene forstyrres av de andres skjermer, og hvordan gjøre det enkelt å samarbeide når de skal det. Hovedformasjonen i de fleste klasserom på min studieretning (idrett og st. spesialiserende) er "å sitte i buss".Tror jeg skal forsøke ut litt de neste to ukene (for etter det skal jeg ha 5 uker med permisjon)

Inger Hilde sa...

På min skole har noen fått igjennom at elevene skal sitte på rekker en og en...... uten at dette egentlig fungerer noe særlig.

Tror jeg også skal ekseperimentere litt mer med dette. Har bare latt det skure å gå uten å tenke noe særlig over plassering dette skoleåret. For som lektormelby påpeker, det krever litt innsats på forhånd. Jeg må dessuten rydde tilbake etter timene, for ellers får jeg nok høre det.

Knutse sa...

På yrkesfag på min skole med 15 elever i klassene fikk en ung kvinnelig inspektør for flere år siden innført pulter langs veggene med pc-er eller pc-tilknytningsmulighet og et rundbord midt i rommene for gruppearbeid og felles drøftinger. Stolene var selvsagt på hjul og med svingmulighet.

Det er flotte rom å undervise digitalt i. Jeg liker å sjekke elevenes skjermer og verktøylinje og insisterer på at det skal foregå skolefaglig arbeid i mine timer - uansett (sjekke mail kan imidlertid gjøres i begynnelsen eller slutten av timene). Jeg organiserer nå alle mine timer slik (også uten rundbord i midten) og det blir litt flytting av pulter og stoler (som elevene også kan gjøre), men flere lærere og elever liker modellen og ting blir nå stort sett ståtende.

Jeg må si jeg er rimelig forbauset over pc-kulturen i endel (ikke alle) klasser jeg er innom om dagen etter å ha vært ute i perm et år - rene dataparty (ja det er en god beskrivelse) der Kongo-rettsaken knelet hele nettet i mine norsktimer (ved siden av Proxy-jukset og all Youtube-tittingen (tar mye båndbredde).

Hvorfor skal elevene få ligge ute i gangene å spille dataspill i pausene? De er vel hekta nok på det som det er? Lås døra og lukk pc-ene inne i friminuttene og kast/be elevene gå ut - frisk luft renser hjernen - det trengs i norsk skoler med dagens sørgelige internasjonale resultater (selv om pisa og timms-prøvene sikkert er av middels kvalitet).

Det virker også som om noen elever kan VELGE om de vil følge med på lærers beskjeder og undervisning - eller ikke - eller laste ned musikk - tragisk. Da har man jo rett og slett abdisert som leder - og en lærer er en arbeidsleder.

Bullshitpedagogikken ovenifra forvirrer dessvere mange lærere og reduserer dem til en slags medelever i klasserommet - der ALLE har ansvar (hovedansvaret?).

Ellers hadde mye vært løst ved at elevene drasset rundt på pc-sekkene og beveget seg TIL lærers FASTE rom (slik det er i noen land), istedenfor at den digitale lærer løper som et pisket husmannsskinn med pc - og kanskje til og med en prosjektor og høyttalere samt bøker - rundt omkring i skolekorridorene - på jakt - etter lærevillige norske elever...

www.knutmichelsen.no

Anonym sa...

Det er mykje å seia om bussmodellen - både før og etter PC-invasjonen. Modellen høver godt til einvegsformidling, til anna er han ikkje særleg brukande. Eg trur det bør vera alternativ i klasserommet, alt etter kva elevane skal og kva dei føretrekk. Pultar inn mot veggen for å konsentrera seg individuelt, gruppebord for å jobba saman. Endå viktigare er det kanskje å opna døra, lata dei gå ut av rommet og koma igjen når dei har gjort det dei skal. Etter at eg lærte om læringsstilar for 5-6 år sidan, er det ein av dei viktigaste endringane i mitt rom - døra er oftare open.

Innvendingane eg møter, er jo av typen "dette blir kaos", og det er klart at dette krev gode oppgåver og god struktur frå læraren si side.

Til slutt: Det hadde jo vore herleg med gode stolar med hjul på, gjerne pultar med hjul også, så mykje lettare det hadde blitt! Pluss ei sittegruppe med sofa og lenestolar i eit hjørne!

Leif Harboe sa...

Skolen min kjøpte for et par år siden nye stoler (plaststoler med hjul som kan reguleres). Det virker som elevene synes de er ganske gode, og det gjør det enda enklere å ommøblere.
Jeg skal ta bilder av ommøbleringen etter hvert.

Simon sa...

@Knut - Flott kommentar. Mange elever mener helt klart at de kan velge å følge med eller ikke. Jeg har snakket med flere elever om dette i det siste og mange har sterke meninger om dette. "Det er jo vår utdanning". Enda mer forbausende er en voksende elevgruppe som tar det som en så stor selvfølgelighet at de blir overrasket når det blir konflikt over deres spill/ nedlasting/ sosialnettverking i timen. "Men jeg følger jo med og forstyrrer ingen!"