torsdag, januar 01, 2009

Januar/februar norsk Vg3

De to siste ukene før jul jobba vi i 3. påbygg med billedanalyse, en av grunnene var at de kom til å få halvdagsprøve med blant annet oppgaver der de skulle sammenlikne et bilde av Werenskiold og et bilde av Rolf Groven (oppgavesettet laget av Utdanningsdirektoratet). Det førte til at jeg selv fikk et påskudd til å jobbe mer med billedanalyse. Den andre grunnen er at det gir et greit utgangspunkt for å jobbe med adapsjon som vi skal jobbe med nå i januar. Jeg lagde en ressurs publisert som Google dokument, og jeg har tagga en del websider i Delicious.
Så konstaterte jeg da jeg retta elevtekster at det er en utbredt forvirring om "det moderne prosjektet", modernisme og i det hele tatt "merkelapper". Noen kolleger vil bruke mye tid på nitidig og pedantisk tekstgjennomgang i ukene framover, jeg velger for 3. påbygg en litt annen vri, et gruppearbeid, så får vi se om jeg forsøker å lure inn litt tradisjonell analyse innimellom (eksempelvis at vi bruker litt tid på nyttårstalene til kongen og statsministeren), kanskje dessuten elevene kan lære noe (for livet) av å følge bloggen til Svein Kåre og Anne Marie )

Men tilbake til grupparbeidet:
Gruppene skal presentere ulike tidsperioder. De har 15-20 minutter.

Innhold: presentasjonen av perioden skal/kan inneholde
a. musikk fra perioden, b. filmklipp (enten at filmen er laget i perioden, eller at den omhandler perioden) c. bilder av kunst fra perioden d. dramatisering e. dikt-/tekstopplesning f. Photostory g. egen film h. minst en forfatter/en tekst fra boka fra perioden skal på en eller annen måte med i presentasjonen i. moter/klær j. historiske hendelser
(jeg har lagt ut litt mer info som et google-dokument)

Den andre 3. klassen min hadde før jul et litterært prosjekt der de valgte ulike temaer, fant tekster, musikk, fotoer, filmklipp osv og satte dette sammen til en presentasjon på 10-12 minutter. Begge klassene har også jobbet med litterære tekster i forbindelse med GoAnimate. Begge prosjektene var vellykket i den forstand at de fleste nærleste tekster og jobbet konsentrert. Men, de får mindre tradisjonell tekstgjennomgang enn i mange andre norskklasserom der læreren drøvtygger tekstene for dem. Hva tenker dere om det?
Jeg vil gjerne ha tips og ideer fra dere som har norsk på Vg3 om tekstadapsjon, fordypningsemne og fagartikkelskriving. Jeg jobber med tekstadapsjon nå, og det "haster mest". Det er kjekt å få ideer om tips til kjekke verktøy, men kanskje vi kunne være flinkere til å dele tanker og erfaringer om problemstillinger mer direkte knyttet til læreplanene.
Et lite ønske til: jeg skulle ønske jeg kunne vise elevene mine til alternative e-forelesninger i norskfaget, eksempel tekstgjennomgang eller emner som jeg verken er god på (f.eks. kunsthistorie) eller spesielt interessert i (eksempelvis norrønt språk og litteratur). Tenk hvis vi var 20-30 lærere som kunne legge ut e-forelesninger. Er det beskjedenheten som hindrer oss? Jeg har laget en miniforelesning om perioden 1900-1940, den er å anse som et første utkast, men kanskje noen kan ha glede av den? Jeg tenker i alle fall at elevene mine skal se på den som alternativ til den tradisjonelle forelesningen.
.....
Fant flg hos Wesley Fryer som er inne på samme problemstilling. Han referer til lærere som i stor grad har bytta ut den tradisjonelle undervisningen med videopodcaster med følgende begrunnelse:
We realized that our students most need us to be physically present when they are doing labs, working out problems, and wrestling with an assignment. Our physical presence is not necessary for the presentation of content, so we decided to flip the way we teach. Material that had traditionally been presented in an in-class lecture could be prerecorded and the students could watch the vodcast at home before class. Material that had traditionally been assigned as homework could be completed in class with the benefit of teacher assistance if needed.

WE do not believe that this model will eliminate the need for classroom instruction. Instead, we hope that by eliminating lectures, we can use class time for more student-centered and inquiry-based activities.

2 kommentarer:

Ingunn sa...

Veldig interessante tanker. Jeg tror nok at den største utfordringen er å få (mange nok av) elevene til å faktisk se gjennnom slike forelesninger på forhånd slik at arbeidet i klasserommet blir merst mulig effektivt. Ideen om å lage e-forelesninger og opprette en "norsk-pool" for lærere er også veldig interessant. Slike presentasjoner burde kanskje få følge av et sett med oppgaver også, slik at det ble enklere å gå til for den enkelte lærer?
Jeg skal se om jeg kan komme med noen tips til undervisning i adaptasjon, men det er litt tidsnød denne uka, så jeg lover ingenting.

Ingunn sa...

(Det blir visst alltd noen stavefeil når jeg skriver i kommentarfeltet. Irriterende! Ha meg unnskyldt - det er nok iveren som får meg til å snuble :)