lørdag, januar 17, 2009

Muntlig framføring og visuell kommunikasjon

I februar skal alle elevene mine igang med fordypningsemnet i norsk. De fleste vil antakelig kjøre relativt tradisjonelle 15 minutters framføringer. Vanligvis pleier jeg å filme, spesielt når det er korte gruppeframføringer, og der jeg har spesielt behov for å studere framføringa i etterkant for å kunne gi kvalifiserte tilbakemeldinger. Jeg vet ikke om jeg har tid til å se gjennom alle 55 framføringene i etterkant. Så mulig at filmingen kuttes denne gang.
Hilde Melby har lagt ut et google-dokument som beskriver bedre vurderingskriterier enn det mitt gamle skjema gjør, og jeg har derfor lagt på og sløyfet noe tekst i forhold til Hildes dokument. Foreløpig resultat etter en morgentime, ligger her.
Et viktig kriterium for meg går på visuell kommunikasjon. Elevene vet egentlig lite om hva god bruk av presentasjonsverktøy er. Lærerne med sine teksttunge og punktmerka presentasjoner er som hovedregel dårlige forbilder. Mitt problem er er at jeg bruker Keynote, elevene bruker Powerpoint 2003/2007, noe jeg da ikke bruker til daglig. Burde kanskje bruke en dag på å lage tips og triks for kreativ bruk av powerpoint, slik at elevene kunne komme et par hakk videre. Gleder meg forøvrig til den nye versjonen av Keynote, kommer vel i posten om en god uke.

2 kommentarer:

Bjørn Helge sa...

Keynote virket som et kjekt verktøy, men for de av oss som fortsatt tviholder på Microsofts betryggende kjente univers, er det jo ikke tilgjengelig. Er det noen som vet om noe som tilsvarer keynote for Windows-platformen?

For øvrig er jeg enig i at elevene kan lite om visuell presentasjon - og dessverre også at læreren i for liten grad er et godt forbilde. I det hele tatt blir jeg stadig forundret over å oppdage hvor lite de fleste elevene kan om data. Ja, de lærer raskt, ja, de kan ofte mye om nisjene de er interessert i, men ut over det er det overraskende å se hvor lite de benytter seg av ulike verktøy. Ofte stopper det på tekstbehandling, sette inn/behandle/manipulere bilder, spille og chatte/operere i nettsamfunn. Er det flere enn meg som tror at vi som lærere bekymrer oss for mye over at elevene kan så fryktelig mye mer enn oss (slik at vi velger å ligge unna denne arenaen))

Jon Hoem sa...

Sliderocket er verd et forsøk