tirsdag, januar 06, 2009

Song til ein orm . forankring, avløsning og redundans


Jeg synes Nynorsksenteret har gjort en god jobb i forhold til tegneserier. Arild Torvund Olsen har to korte og gode tekster, en om "sekvensiell kunst" og en annen kort tekst der han med utgangspunkt i Roland Barthes tekst om Bildets retorikk, trekker inn begrep som forankring, avløsning og redundans.
Ellers viser jeg elevene til NDLA - tegneserier og Høgskolen i Bergen - også om tegneserier
Elevene mine jobber nå med tegneserie versus tekst, med utgangspunkt i Tor Jonson-teksten "Song til ein orm". De skal se spesielt på samspillet mellom tekst og bilde hvor begrepene forankring og avløsning vil være nyttige. Tror jeg må snekre en liten e-forelesning her. Det er stoff som lett blir ganske krevende.
I forbindelse med arbeidet med sammensatte tekster kladder jeg på et litt rotetete og ustrukturert notat, kanskje det kan være til nytte for noen.

Ingen kommentarer: