onsdag, august 27, 2008

Svar fra Samlaget


Samlaget svarte ganske prompte på mitt spørsmål om hvor tekstene lå som de hadde fått 1,5 millioner til i Statsbudsjettet i 2006 og som de skulle få som fast øremerket tilskudd framover at de holdt på å skrive, og etterhvert også kom til å legge ut dette. Antakelig snart. Men per idag - altså nada. Men vil "nynorsk kulturhistorie" stort sett si artikler om Ivar Aasen? Hva er egentlig nynorsk kulturhistorie?
Jeg forstår det slik at de nå har akkumulert 4,5 millioner i tilskudd til "artikkelskriving" - her bør man vente seg noe ganske fantastisk.

Ingen kommentarer: