søndag, august 24, 2008

Snæx'n og om nynorsk på nett.Tror det var i Lardal Snæx'n ligger (kjørte forbi sist søndag) - fascinerende navn - synd de var stengt.
Jeg ser ellers at Samlaget får ganske mye penger for å produsere nynorsk på nett (jmf. Språkmeldinga kap 9):

På statsbudsjettet for 2006 vart det sett av 1,5 mill. kroner til det som vart omtalt som eit nynorsk digitalt leksikon. Midlane vart utbetalte til Det Norske Samlaget og øyremerkte til produksjon av nye artiklar om nynorsk kulturhistorie på Internett. Denne løyvinga har seinare vorte vidareført og utgjer frå og med 2008 eit element i det årvisse tilskotet til Det Norske Samlaget.

Departementet legg til grunn at Det Norske Samlaget, eventuelt i samarbeid med andre aktørar, arbeider vidare med å produsera og leggja ut nynorsk kvalitetsinnhald på Internett. Departementet vil også vurdera å gje Det Norske Samlaget økonomisk grunnlag for å utvida denne aktiviteten.


Jeg kan ikke av hjemmesida til Samlaget se hvor dette stoffet ligger. Noen som kjenner til det? (Jeg har sendt mail til Samlaget med en liten forespørsel) Men en ide kunne være at de ansatte personer som på heltid/halvtid produserte innhold for NN-Wikipedia eller for NDLA.

(Anbefaler artikkelen i Wikipedia om skurtreskjar forøvrig! )

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hei igjen!

Eg er stadig innom sidene dine, og medan min eigen blogg ligg i dvale, gler det meg at du oppdaterer med interessant nytt for norsklærarar. Eg jobbar på Nynorsksenteret og vi har akkurat lansert ein ny vevstad som eg gjerne tipsar om. Med tanke på arbeid med norskfaget sjølvsagt. Sjekk ut:
http://www.nynorsksenteret.no/teikneseriar/

Leif Harboe sa...

Flott med gode nynorskressurser - den gleder jeg meg til å bruke når vi skal jobbe med adapsjon.