fredag, februar 08, 2008

Markin - førsteinntrykk


Førsteinntrykket av Markin er at dette er et ganske smart retteverktøy i alle fall sett fra min side. Jeg skal høre hvilket inntrykk elevene får. Jeg bruker nok noe mer tid - men ikke veldig mye - og jeg mener tilbakemeldingene jeg gir til elevene er av høyere kvalitet og mer systematiske.
Men hvordan er det Markin fungerer?
Man kopierer elevteksten over i Markin før man begynner å rette. Man lager før man begynner eller underveis mens man retter de første tekstene i Markin "tilbakemeldingsknapper". Stort sett er det jo ofte de samme tingene vi kommenterer på. Ofte blir vi trøtte og leie av å skrive det samme gang på gang. I Markin lager man ved hjelp av knappene en kort kommentar (som står inne i den løpende teksten) og en lengre utdypende kommentar som står i slutten av teksten. Den lengre kommentaren vil ofte inkludere et forsøk på å gi konstruktive tips. Markin "teller" og systematiserer kommentarene våre. I tillegg kan man selvfølgelig skrive inn manuelle kommentarer når de er så spesielle at det ikke er noe poeng å lage en knapp for akkurat det vi vil kommentere. Jeg har laget noen-og-tredve knapper foreløpig, noen av tilbakemeldingsknappene inkluderer webadresser. Knappene går på alt fra ortografi, tegnsetting, struktur og innhold. Jeg har også laget knapper som utgangspunkt for sluttkommentar der jeg har brukt formuleringer fra vurderingsveiledningen for det nye norskfaget. Når man lager knapper, kan man jo få tips fra retteskjemaene til Jon Møller.
På slutten av teksten blir det så generert en ganske omfattende liste av utdypende kommentarer, med utgangspunkt i denne behøver man egentlig ikke å bruke mye tid på å lage mer eller mindre intetsigende sluttkommentar ("Noen relevante momenter, men jobb mer med språket".... Stort sett bra, noen stavefeil..."
Når man er ferdig, eksporterer man filen til RTF-format som kan leses av både Word og OpenOffice. Denne lastes tilbake til læringsplattformen.

Man kan - hvis man har en større mengde tekster, kjøre statistikk på tekstene til Per eller Kari.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mykje likt mine inntrykk. Eg opplevde at det tok litt meir tid i byrjinga, men at det etterkvart tok mindre tid, av følgjande årsaker: a) sjølve rettinga gjekk fortare, av di det i seg sjølv er kjappare å klikke på forhandsdefinerte tilbakemeldingar, og b) eg blei mindre sliten av å ikkje måtte finne på nye måtar å skrive meir eller mindre det same på, 200 gonger etter kvarandre på.

I tillegg hadde eg betre samvit av di eg følte tilbakemeldingane var meir systematiske, forståelege og oversiktlege for elevane.

Marita sa...

Interessant verktøy, fikk lyst til å teste det ut! Jeg kopierer ofte deler av kommentarer fordi det er det samme som går igjen, og for å spare litt tid, så dette høres jo ganske så smart ut. Ikke minst at det blir systematisk og oversiktlig, og at elevene kan "samle" på feilene sine og til slutt forhåpentligvis bli kvitt dem. Fikk boka di i posten i dag, mye nyttig her, og hendig format. Fint at det snart er vinterferie, så kan jeg bedrive digital oppdatering også på dagtid:)