lørdag, februar 16, 2008

Elevkursing


Hva gjør den enkelte skole for å sikre at elevene har grunnleggende digitale ferdigheter inkludert det jeg kaller for digital dømmekraft? Kan skolen overlate det til tilfeldighetene? Det skjønner jeg ikke at man tør. Jeg tror modellen vi forsøker oss på på min skole er noe i riktig retning.
Alle elevene i Vg1 og Vg2 får der et minikurs i:

a. Google Dokumenter*
b. Delicious*
c. Scrapboook*
d. Google Leser*
e. kildevurdering (der jeg blant annet viser hvordan de kan studere hvordan en Wikipedia-artikkel blir laget - tips - be elevene klike på både historikk-fanen og diskusjonsfanen på ulike artikler)
f. omskrivning og sitat, fotnoter og litteraturliste
* Programmene nevnt ovenfor har til felles at de er gratis og tar mindre enn 20 minutter å lære seg.

De blir også orientert om nye eksamensformer (med hjelpemidler).
Vi har pakka ganske mye inn i 90 minutter, og derfor lager jeg nå i vinterferien (noe skal man tross alt gjøre når man ikke har hytte i fjellet) 6-8 skjermvideoer der jeg går litt grundigere inn på disse tingene. Kurset sammen med det lærerne gjør i de ulike fagene er selvsagt ingen garanti for at elever tilegner seg digital kompetanse. Men jeg tror det er et skritt i rett retning. Grunnleggende er at elever lærer seg å hente, vurdere og anvende digitale ressurser. Dette må sies å være en type "life-skills" som peker utover snevre faggrenser, men som vi alle bør tilegne oss og anvende. Det er derfor jeg understreker at jeg tror lærerne selv må ta disse programmene i bruk.
Hva gjør dere på deres skoler?
Bildet er hentet fra NRK's nettsider som tar opp utfordringene knyttet til digitaliseringa av skolen.

3 kommentarer:

Marita sa...

Dette høres veldig fornuftig ut. Jeg har tenkt å foreslå en innføringsuke for Vg1-elevene til høsten. De får utdelt bærbar PC, og så brukes den første uka av skoleåret til arbeid med digital kompetanse. Jeg ser da for meg:
- opplæring i it's learning
- hvordan lage et system på PCen med mapper osv. (de får jo etter hvert mange dokumenter, tipper at ikke alle klarer å systematisere alt, og det er vel også et kompetansemål i norsk Vg1 hvis jeg ikke husker helt feil)
- innføring i word, excel, powerpoint osv. (mange kan mye, men ikke alle kan alt)
- kildebruk (i samarbeid med bibliotekaren)
- andre nyttige verktøy (som de du nevner)

Ingunn sa...

Hos oss har vi mange elever med bra formell digital kompetanse. De de trenger er gode holdninger til hva man kan tillate seg å gjøre i timene. Her må det mye bevisstgjøring til, og det må følges opp med konsekvenser i form av reaksjoner fra oss (les: anmerkninger). Jeg ber dem ofte om å lukke igjen pc-en mens jeg gjennomgår, og da har jeg mye bedre kontakt med dem. Etterpå, når de jobber på egenhånd, må jeg dessverre drive en del overvåkning. Men det har hjulpet, de er mer disiplinerte nå når de vet at det blir lagt merke til at de surfer avgårde.

Anonym sa...

Jeg driver å utforsker litt den digitale kompetansen til læreren. Her har jeg også referert til denne bloggen som en mulig løsning.

Jeg kan jo legge til at en viktig del av lærerens digitale kompetanse (som jeg mener er på metanivå) har å gjøre med å håndtere elevers bruk av datamaskiner.

På samme måte som at man styrer tiden elevene skal bruke med å ha oppmerksomheten på tavla, eller i boka eller i diskusjon sammen med medelever.

Og at man balanserer bruk av anmerking avhengig av dag, aktivitet, elever...