tirsdag, februar 26, 2008

Kursing av elever - del 2 (eller 3?)


Jeg blogget her om dagen om kursing av elever på egen skole. Vel, nå har jeg hatt en økt med de fleste elevene på skolen på Vg1 og Vg2. Noen lærere har også tatt bryet med å stikke innom. Kurset har vært todelt, en datadel og en del om vurdering og anvendelse av kilder. Jeg har inntrykk av at lærerne var mest fornøyd med kildebiten. Jeg tror det er viktig at elevene får kildevurdering inn i ryggmargsrefleksen. Randi Risa-historien (til venstre) bruker jeg som trigger. Hva gikk galt? Jeg tror man kan unngå det hun opplevde blant annet ved bruk av Scrapbook og Delicious (unnskyld, hakk i plata) som gjør det lettere å håndtere et mangfold av kilder. Jeg har flere ganger de siste ukene laget todelte oppgaver der elevene som del 1 skal finne og vurdere digitale kilder. De tar da gjerne utgangspunkt i sjekklisten jeg har laget.
I kveld laster jeg opp diverse skjermvideoer som interesserte elevene kan kikke på.

Arne Olav Nygard og jeg sjekker nå ut om konseptet er interessant for andre de videregående skolene i fylket. Vi vil da kjøre en økt på den enkelte skole med 2-4 elever fra hver klasse + kontaktlærere + at de får en "videopakke" i den grad vi har tid og kapasitet.

Ingen kommentarer: