mandag, mars 30, 2009

Nyno på elevmaskiner?


Den siste uka har jeg retta 55 sidemålsbesvarelser - alle på Ivar Aasens eget skriftspråk - dvs nynorsk. Noen synes jeg var forbausende gode - rent språklig. Jeg fant ikke det jeg pleier å finne, en saus av e- og a-verb, inkjekjønn fleirtal i hytt og pine, -het-ord, masse s-genitiv osv. Dette av elever jeg vel ikke hadde helt regnet med hadde kontroll over dette. Nå hadde vi i forrige uke en økt der de fikk den siste olje, og det kan selvsagt være at dette gikk rett inn, nesten intravenøst. Eller?
Jeg vet det er noe som heter nyno, noe vi er veldig tydelig på at de ikke skal bruke. De skal selvsagt snuble seg inn i alle mulige nynorskfeller slik at stilene blir full av markin-fotnoter med mine velmente besserwisser-kommentarer, slik at de skjønner at nynorsk - det er noe de hvert fall skal holde seg langt unna - resten av livet.
Nyno er et ganske imponerende verktøy, i alle fall skal en tro det som står på hjemmesida deres:

Nyno gjer mellom anna dette:

  • Omset på ein enkel og grei måte ein bokmålstekst til nynorsk, delvis automatisk og delvis i samarbeid med brukaren.
  • Skriv automatisk om genitivsuttrykk og passivform av verbet.
  • Viser alternative avløysarord for fleirtydige bokmålsord.
  • Gir høve til å bruke nesten alle valfrie ordformer innafor nynorsk rettskriving.
  • Gir høve til å bruke nesten alle valfrie bøyingsformer innan nynorsk rettskriving.
  • Tilpassar nynorsken geografisk etter landsdel.
  • Hjelper organisasjonen til å fastsetje ein intern standard for språket.
Og det får mye skryt, blant annet av anmelderne av versjon 3.13 fra Universitetet i Oslo. Det rare er at når man googler Nyno dukker Piratebay opp som første treff ( med "nyno" og "oversettelsesprogram" som søkeord). Dette gir en indikasjon på at programmet har en viss utbredelse.
Nå må elevene faktisk fortsatt skrive tekstene selv (de må faktisk tenke noen tanker, utforme en struktur, få teksten til å henge sammen), men jeg lurer på om noen av dem da har skrevet teksten på bokmål, og fått nyno til å oversette teksten. Jeg vet ikke - jeg bare lurer. Elevene har private maskiner, bør/kan jeg be om å få se hvilke programmer de har installert? Selv med mine gode progressive briller, klarer jeg stort sett kun å følge med på skjermene til dem som sitter nærmest. Jeg antar jeg ikke har lov til å be å om å se hva de måtte ha på harddisken. Jeg må lure meg innpå bakfra og forsøke å ferske synderne.
Diskusjonen om nyno minner meg om kalkulatordiskusjonen. Det er for meg bare enda mer åpenbart at nyno bør være tillatt. Det er flott med programmer som gjør at vi slipper å jobbe med nynorsk som hvilket som helst fremmedspråk. De fleste elever vil aldri skrive en nynorsktekst i det virkelige livet. De som havner i offentlig forvaltning, og en og annen gang vil måtte skrive et svar på søknad om byggeløyve, vil ha tilgang til nyno - eller tilsvarende. Selv bruker jeg Google oversetter - daglig, ikke fordi jeg innbiller meg at det er en måte å lære spansk på, men det er raskere enn å slå opp, jeg bruker også den nettbaserte norskordboka til UIO som elevene ikke kan laste ned eller bruke til eksamen (pga diverse tåpelige regler) hver gang jeg retter nynorsk (ikke husker jeg hva som er lov eller ikke lov, hva hvilke verb som er både V1 eller V2 eller eventuelt begge deler)
Men - nyno eller tilsvarende er ikke tillatt idag - og det må elevene og vi forholde oss til. Men gjør de det?

8 kommentarer:

Arne Olav sa...

Er så samd, så samd. Elevar som er nærsynte får då lov til å bruke briller, utan å bli møtt med at dei skal lære seg å lese utan slike hjelpemiddel? Nyno trur eg hadde tatt vekk mykje pes kring nynorsken, og late dei fokusere på det å skape ein god tekst, heller enn å drive med grammatikalske turnøvingar (sjølvsagt med ambisjonar om å lære dei grammatikk og grammatiske termar først).

Even sa...

Som elev i ferd med å pine meg igjennom det siste jeg noensinne vil møte av nynorsk på VG3, føler jeg at jeg kan uttale meg med en viss tyngde.

Nyno er ikke forbudt. Mulig det er forbudt mht spesielle reglementer knyttet til eksamen, men per definisjon er nyno bare en avansert digital ordliste med automatikk, og digitale ordlister er definitivt tillatt. Det har vært mang en krangel mellom elever som nettopp har blitt fersket og lærere under heldagsprøver på skolen, og skolen har ingen regler å falle tilbake på her.

Som du selv skriver kan du hverken be om eller kreve at elevene viser deg hva de har på harddisken dersom de har private maskiner. Å forsøke å ferske synderne vil nok heller ikke bidra til noe konstruktivt, for de virkelig systematiske jukserne vet å skjule håndverket sitt. Tro meg, jeg kjenner en del.

Dersom elevene dine skal ha eksamen kan du heller informere om at nyno ikke vil være mulig å bruke på eksamen. Da kan det hende du klarer å skremme de tvilende til å skrive nynorsken selv. De aller fleste vil nok allikevel fortsette å bruke nyno, og da hjelper det pent lite hva du gjør. Sånn er verden. Jeg har troen på at obligatorisk sidemål vil være ute av skolen i løpet av 10-15 år.

Leif Harboe sa...

Til Even, jeg mener det er opp til skolen å definere hvilke hjelpemiddel elevene kan bruke i ulike situasjoner. Noen ganger kan de samarbeide, noen ganger kan de bruke bok/Internett, noen ganger ganger skal boka være lukket.....
Jeg mener nyno er litt mer enn en avansert ordliste. Den gjør noe av det som elevene i nynorsk (les sidemål) tradisjonelt har blitt prøvd i. Men personlig ønsker jeg nyno hjertelig velkommen!

grønnblyant sa...

At Nyno finnes og brukes som et lovlig og anbefalt hjelpemiddel f.eks. i administrasjonen i nynorskkommuner viser at språksituasjonen i Norge begynner å ligne en karikatur på seg selv.

Ivar Aasen ville jo frigjøre bønder og andre bygdefolk fra den tvangstrøya det danske skriftspråket var. Nå er nynorsken blitt ei tvangstrøye som byråkrater (og skoleelever) føler de må frigjøres fra ved hjelp av programvare som (med kamuflasje) lar dem bruke det skriftspråket de kan og vil uttrykke seg med: bokmål!

Skal nynorsken overleve, må den frigjøres fra sidemåls-åket og leve videre i 1000 år som et hovedmål for dem som faktisk ønsker å bruke den som sitt skriftspråk.

Selvfølgelig kan man ikke granske elevenes pcer! Da vil Datatilsynet komme og ta oss. Skolepolitikere og andre styresmakter må lage et regelverk og en språkpolitikk som er i harmoni med den virkelige verden og som lar elevene bruke ikt som det fantastiske verktøy det er, i stedet for å stimulere dem til å bli lurendreiere og hackere.

Ja til nynorsk! Nei til sidemål! På søppeldynga med Nyno!

Even sa...

Flott å se at det finnes lærere med en litt mer nyansert holdning til sidemål, forresten :-) Forøvrig et bra innlegg!

grønnblyant, jeg kunne ikke vært mer enig, men det er nok et par år igjen til obligatorisk sidemål forsvinner og nynorsken får den kulturelle posisjonen den fortjener, uten å være offer for elevgenerasjonens hat.

Tror jammen det er på tide å skrive et innlegg om obligatorisk sidemål snart.

Erik sa...

Jegs ser frem til at elevene får lov til å bruke NYNO jeg også. Forresten: NYNOdata tilbyr også en synonymordbok som heter ORDRIK. I følge dem er denne tillatt å bruke på eksamen. Den kan oversette enkeltord fra bokmål til nynorsk.

Jeg har forresten tatt opp det samme emnet på delogbruk her: http://delogbruk.ning.com/group/norsk/forum

Erik

Anonym sa...

Jeg har aldri helt sett problemet med å lære to skriftspråk, men jeg er da også oppvokst med forskrudde foreldre som presenterte meg for bokmål og nynorsk om hverandre i bøker fra bibliotek og bokklubb. De glemte å fortelle meg at den ene varianten var vanskelig, og inntil for noen år siden så jeg knapt forskjell dersom det ikke var et poeng å se forskjell.

Dersom oversettelsesprogrammer a la nyno blir tillatt brukt i sidemålsundervisning - hva er da poenget med den tradisjonelle sidemålsundervisningen? Det fjerner jo behovet for en egen karakter i sidemål, og tekstene man skriver kan ikke lenger vurderes ut fra rettskriving/grammatikk som er spesifikk for nynorsk.
Brukes forresten sidemålsstiler som vurderingsgrunnlag i f.eks. sjangertekster osv i hovedmål? Da tenker jeg på den innholds- og sjanger-messige delen av teksten. Det ville jo kanskje spare en stakkars norsklærer for noen rettinger, tenker jeg.

Kanskje vi bare trenger å lære nynorsk slik vi lærer gammelnorsk? Men hva da med de stakkarene som synes nynorsk er vel så norsk som bokmål?

Kompliserte greier. Holder meg til realfag, jeg, og lever videre i overbevisningen om at nynorsk ikke er det spor vanskeligere enn bokmål.

Leif Harboe sa...

Hvis en ikke har obligatorisk opplæring i to målformer (det kan faktisk føre til at antall elever som har nynorsk som hovedmål vil øke ettersom det idag er nynorskkyndige elever som av taktiske grunner har valgt det som sidemål!), vil en jo selvsagt ha to målformer i dette landet. Jeg antar at de som er bekvemme med nynorsken ikke vil ha behov for en krykke i form av nyno, mens resten vil velge hovedmål (kanskje mellom 85 og 90%).
Men kan ikke noen norsklærere som er for obligatorisk sidemål komme på banen. Det må jo være noen tilhengere av dagens ordning?