torsdag, mars 05, 2009

Påbygg i mars

Påbyggselevene mine er ferdige med fordypningsoppgaven, og det gjelder nå å få en god periode før påske. Jeg er ikke fornøyd med hvordan jeg har avviklet dette. Det går spesielt på vurderingsbiten, men elevene har fordypet seg! Det er kanskje det viktigste.
Det vi jobber med nå er språk og identitet for så i neste uke å gå igang med dialekter. Det har vært ganske takknemlig å trekke inn hijabdebatten, det er jo god gammal nasjonsbygging der man forsøker å avgrense seg "mot de andre" (nyttig artikkel her har vært teksten av Finn Sivert Nielsen: Hva er identitet?)
I morgen skal jeg gjenta noe av det jeg gjorde i fjor, bruke SMS-analyse som utgangspunkt jobbing med muntlig og skriftlig språk, språkfunksjoner og litt grammatikk. Jeg bruker antakelig presentasjonen som ligger som Google Dokument.
Neste uke drar vi gjennom dialekter, og så skal vi bruke en del tid før påske på wikiskriving. Elevene jobber i "redaksjoner på tre, og så ser vi.
Ellers skal de skrive sin siste sidemål om et par uker, tema: tegneserier/sammensatte tekster. Jeg fikk forøvrig mail fra UDIR i går om sensorjobb i sidemål - thank you - Ivar Aasen.

Ingen kommentarer: