onsdag, mai 21, 2008

Heldagsprøve Vg2 mai 08 - hva måler vi?

Hvis en mener at å finne, vurdere og anvende kilder er en av de viktigste ferdighetene i norskfaget, hvordan bør da en heldagsprøve se ut?
Kommentar til oppgavesettet vi kjører idag på Vg2

Jeg synes ikke oppgavesettet her (se nedenfor) er så verst gitt det som var utgangspunktet for den interne diskusjonen her på skolen. Men - jeg kunne tenkt meg ulike varianter med bruk av kilder.

a. At elevene brukte Internett fritt
b. At elevene brukte Internett fritt de første 90 minuttene
c. At elevene fikk temaet på forhånd slik at de kunne finne og arkivere potensielle ressurser
d. At elevene kunne samarbeide de første 90 minuttene.


Nynorsk

Du skal skrive ei av oppgåvene. Skriv nummeret på den oppgåva du har valt, og lag overskrift sjølv.

Oppgåve 1

Nina Witoszek og Atle Midttun hevdar i artikkelen ”Tre myter om Norge” (Vedlegg 1) at måten nordmenn ser på Noreg baserer seg på ein rekkje mytar. Til ei viss grad kan me seie at desse mytane går tilbake til den store forteljinga om Noreg (sjå Spenn 2 s. 119). Diskuter og kommenter hovudsynspunkta i artikkelen.

Oppgåve 2

I utdraget frå ”Norske nordmenn og Språkrådet” av Hege Myklebust (vedlegg 2) står det at ”Språk reflekterer samfunnet, men ei endring av språket kan også påverka samfunnet.”. Drøft denne utsegna.

Oppgåve 3

Tolk og samanlikn ”Nasjonalitet” av Aasmund O. Vinje og ”Gamle Norig” (vedlegg 3) av Ivar Aasen.

Oppgåve 4

17. mai-feiring: Bare norske flagg, eller flagg frå heile verda? Skriv eit essay.

Oppgåve 5

Tolk eventyret ”Lille Rødhette” (vedlegg 4) i versjonen til Charles Perrault. Vis typiske eventyrtrekk, og vis korleis teksten kan bli forstått på ulike måtar etter kva tolkingsmetode ein bruker (sjå s. 148 og utover i Spenn 2).

Bokmål

Du skal skrive en av oppgavene. Skriv nummeret på den oppgaven du har valgt, og lag overskrift selv.

Oppgave 1

Nina Witoszek og Atle Midttun hevder i artikkelen ”Tre myter om Norge” (Vedlegg 1) at måten nordmenn ser på Norge baserer seg på en rekke myter. Til en viss grad kan vi si at disse mytene går tilbake til den store fortellingen om Norge (se Spenn 2 s. 119). Diskuter og kommenter hovedsynspunktene i artikkelen.

Oppgave 2

I utdraget fra ”Norske nordmenn og Språkrådet” av Hege Myklebust (vedlegg 2) står det at ”Språk reflekterer samfunnet, men ei endring av språket kan også påverka samfunnet.”. Drøft dette utsagnet.

Oppgave 3

Tolk og sammenlign ”Nasjonalitet” av Aasmund O. Vinje og ”Gamle Norig” (vedlegg 3) av Ivar Aasen.

Oppgave 4

17. mai-feiring: Bare norske flagg, eller flagg fra hele verden? Skriv et essay.

Oppgave 5

Tolk eventyret ”Lille Rødhette” (vedlegg 4) i versjonen til Charles Perrault. Vis typiske eventyrtrekk, og vis hvordan teksten kan bli forstått på ulike måter etter hva slags tolkingsmetode en bruker (sjå s. 148 og utover i Spenn 2).

2 kommentarer:

Marita sa...

Når jeg ser på disse oppgavene sammenlignet med de oppgavene dagens 3. klassinger fikk, så er det vel ikke akkurat de store forskjellene å spore sett, bortsett fra tilgangen på kilder, og at dette blir en større del av vurderingen. Jeg synes ellers det er vanskelig å få elevene til å bruke de ressursene de har med seg, og at selv om de har med seg læreboka, bruker de den bare i liten grad og henter ikke ut den informasjonen de har tilgjengelig som de kunne brukt for å skrive en tekst med mer faglig tyngde.

Leif Harboe sa...

Erfaringen fra ressurshefteordningen og også årets eksamen er at kildene blir lite brukt. Selv ved årets oppgaver der vi eksplisitt har tipsa om at læreboka har relevante sider, ser det ut som at elevene foretrekker å skrive "ut i fra sitt hode" framfor å anvende ressurser de alt har lagret. Jeg kommer tilbake til dette med et nytt innlegg, en ganske interessant problemstilling.