torsdag, mai 22, 2008

Er det nødvendig å permittere elever i 4 uker?


Jeg har 1-2-3 økter igjen med de tre klassene jeg har, og det er fortsatt 4 uker igjen til det som er igjen av skoleåret. Elevene permitteres fra undervisningen som det så fint heter. Lønnen min baseres på timene jeg har, og i et 5-timers fag får jeg kanskje betalt for 175 timer ettersom 10-15 timer faller vekk. Dette er eksempel på effektivisering, jeg må undervise mer for samme lønna. Bra for skolens budsjett, og det gjør at mange skoler i regionen går med "overskudd" som de kan bruke til ymse formål.
Men hvis vi sier at kjernevirksomheten til skolen (gikk på BI et år - der snakket man hele tiden om "kjernevirksomhet") er å organisere for elevenes læring, er det kanskje drøyt at man for Vg1 og Vg2 aksepterer at så mye tid faller vekk. Lurer på hva elevene driver med i denne tida, de klager ikke. I denne perioden blir det mye kaffedrikking for lærerne.

Forslag til hvordan man kan organisere denne tida:
Vg1 - 2. fremmedspråk, elevene her skal fortsette med fransk, spansk, tysk osv. Språklærer organiserer et undervisningsopplegg for dem over nettet. Hver elev bør ha sin opplæringsplan basert på hva han/hun kan. Det er et rikt tilfang av ressurser på nettet.
Vg1/Vg2 - norsk - elevene får nettbasert undervisningsopplegg - enten for å gjøre seg ferdig med Vg1 eller begynne på Vg2 (vi klager over at vi har så dårlig tid, ikke sant?). Juni egner seg godt til å lese viktige bøker, se viktige filmer, lese viktige artikler. En lærer kan godt lage et opplegg for hele trinnet. Elevene kan få obligatoriske oppgaver.
Vg1/Vg2 - studieretningsfag - elevene har valgt studieretningsfag - det er ingen ting som gjør at de ikke kan begynne på faget/fagene sine i juni. Det kan være bakgrunnsartikler, oversikter, filmer, osv. De bør lese læreplanene. Kanskje de kan begynne på en fagwiki? Vi ønsker vel elever som er best mulig forberedt når vi starter opp i august, eller er vi "gatekeepers of information"?

Vi må selvsagt ta høyde for at kanskje en av de fire ukene går vekk i eksamener, men det gjenstår tre uker, og - det vil være rimelig å si at disse tre ukene utgjør 100 arbeidstimer for elevene. Har vi så god tid/råd at vi ikke forsøker å utnytte disse timene? Oppleggene bør være nettbaserte - lærerne bør selvsagt få betalt for nettbasert undervisning og oppfølging i perioden.

1 kommentar:

Gerd sa...

Vi permitterer ikkje elevane i fire veker, og vi får betalt for fullt timetal, men så går skolen med underskott også(!) Siste undervisningsdag for VKII er 6. juni og for Vg1 og Vg2 er 10. juni. Det fell rett nok bort åtte skoledagar for VKII akkurat nå pga eksamen. Du har gode idear, og dei burde absolutt prøvast ut. Mine elevar på vg1 HS arbeider ganske intenst for tida, for eg har gitt dei oppgåver som skal leverast seinast 30. mai (for eg må føre karakterar sinast 2. juni).Oppgåvene kjem inn på Classfronter litt etter litt. VKII har som sagt eksamen, men skal ha skole igjen i veke 23.

Men eg skulle frykteleg gjerne ha skilt undervisningsåret frå eksamenstida. Kva med å kutte ut haust- og vinterferie for elevane, avslutte skoleåret tidlegare og legge årprøver og eksamenar i dei to siste vekene? Eksamen for tredje trinn bør leggjast i perioden 1. til 16. mai - som i min ungdom. Det vil stort sett ta knekken på russetida også. Elevane kan ikkje godt rølpe rundt og vere russ i eksamenstida, og dersom skolegangen for deira del er slutt til 17. mai, kjem dei ikkje til å halde på etterpå, for då skal dei jo jobbe og tene pengar. Det er greitt å la russefeiringa gå ut over skolen, for den er ikkje så viktig for mange av dei, men dei kjem ikkje til å la det gå utover jobben og innteninga.